čtvrtek 24. března 2016

Serdika pod skleněnými kupolemi

Serdika pod skleněnými kupolemi na náměstí „Nezávislosti“ v Sofii

24. března 2016Občané města a návštěvníci města Sofia budou mít možnost se volně pohybovat po Dekumanos Maximus – hlavní ulici antické Serdiky, části obytné čtvrti bohatých lidí antiky.
Zmíněná trasa začíná u východní brány dávného města (dnes podchod u kanceláře prezidenta republiky a Rady ministrů) a sahá až ke vchodu do stanice metra „Serdika“.

Podívejte se na unikátní archeologii hlavního města.

Restaurování a konzervace nálezů stejnojmenného antického kulturního a komunikačního komplexu je dokončena, v současnosti probíhají pouze dokončovací práce, jak zjistil tým agentury Vesti.bg

Под стъклените куполи на площад "Независимост"
Pod  skleněnými kupolemi na náměstí „Nezávislosti“ Zdroj: Daniel Dimitrov
V části pod náměstím „Nezávislosti“ bude možné prohlížet archeologické nálezy zdarma. Jsou zde základy velké budovy náležící zámožné osobě, datované od 4. – 6. století, po posouzení stavební části je možné vidět několik etap přestaveb a dostaveb, následky oprav starších budov (2. – 3. století), vysvětlila Polina Stojanova, vedoucí archeologického výzkumu.

V nádvoří budovy je bazén z 3. století, ne dá se s jistotou říci, zda se jednalo o nádrž na vodu, fontánu nebo místo pro koupele a zábavu. Ve dvou místnostech jsou zachovány části mozaiky.
Останки от антична Сердика
Pozůstatky antické Serdiky  zdroj: Daniel Dimitrov

V opevněné části Serdiky, jako hlavního města římské provincie, žili významné osoby, které disponovali více zdroji, vysvětlila Polina Stojanova.

Podle jejích slov smyslem projektu bylo jasně odlišit, až kam sahá autentická stavby a co je dostavěno. Nová vyzdívka, kromě toho, že je obnovou památky jí zároveň ohraničuje, protože původní zdivo již nebylo ve zcela stabilním stavu, při zahájení vykopávek.

Prostranství dále zahrnuje i základy středověkého kamenného kostela s velmi dobře zachovanou výmalbou. Základy byly nalezeny při vykopávkách pod bulvárem „Marie Luisy“, byly přeneseny a zrestaurovány na novém místě.

Средновековна църква
Středověký kostel zdroj: Daniel Dimitrov

V muzeu města Sofie jsou vystavěny všechny artefakty, nalezené zde, jakož i pod bulvárem „Marie Luisy“. Nejzajímavější je část sochy pravděpodobně císaře.
 zdroj vesti.bg


Přeložil N. Nikolov 24. 03. 2016