pátek 8. března 2019

Navštivte Starosel

Navštivte Starosel v Bulharsku
Ivelina Todorova
07. 03. 2019


Blíží se další víkend, opět přemýšlíme kam se vydat, abychom se oprostili 
ode dnů pracovních. Takovým dobrým místem je jedna obec v jižním
Bulharsku s již známým jménem Starosel. Ve známost vešlo díky svým
antickým tráckým hrobkám a chrámům, které jí uvedli do světového povědomí. 
Souběžně s těmito památkami obec nabízí tradiční místo oslavy vína, místo 
turistiky a SPA odpočinku. 
 
Kde se nachází
 
Obec Starosel se nachází v centrální části okresu Chisar (jinak známého
lázeňského místa), pod jižními svahy pohoří Sredna gora. Do samotné obce
je možné dojet po dálnici „Trakia“, na objezdu města Plovdiv a na odbočce
směrem na Karlovo. Pravděpodobnost, že tu jeden zabloudí z hlavní cesty, 
je malá, ne však pro znalce historie a kulturního dědictví lidstva.
 
Co zde uvidíme
 
Rozhodně nejzajímavějším z této oblasti je Trácký chrámový komplex. 
Přestože se celá řada nelegálních hledačů po celá léta snažila odhalit bohatství 
Tráků, skrytá na těchto územích teprve v roce 2000 zde nastala významná
změna. Jde o výsledek významného výzkumu, vědecké analýzy údajů, trpělivé 
práce celého týmu a jeho vedoucího Georgi Kitova. Výsledek byl překvapující.
 
Pramen: iStock

Trácký kultový komplex v místě Starosel obsahuje šest chrámů ukrytých
pod mohylami. Čtyři z nich jsou unikátní a stejně tak panovnické pohřby. 
Jedná se nálezy, které nemají analogii jinde ve světě. Výsledky výzkumu
staví Bulharsko na významné místo světového historického společenství.
Hodnota nálezů se může měřit s nejznámějšími světovými archeologickými
nálezy. Z celého Tráckého chrámového komplexu u obce Starosel jsou 
turisticky dostupné velký chrám v Četiňově mohyle a chrám „Horizont“.
 
Velký chrám v Četiňově mohyle
 
Nachází se 4 km od obce Starosel. Hrobka se nachází na malebném vrcholku
nad obcí, s výhledem do Trácké nížiny. Jedná se o dosud největší nalezený
trácký komplex a mauzoleum, které je datováno do konce 5. a počátku
4. století př. n. l. Hrobka v „Četiňově mohyle“ je ústředním místem velkého 
kultovního centra s velkým množstvím svatyní a několika desítkami mohyl. 
V pěti z nich došlo k nálezům bohatých tráckých panovnických pohřbů. 
Má se za doložené, že se v chrámu vykonávaly náboženské obřady, spojené
s kultem Velké bohyně – matky Země a jejího syna Slunce a Orfea. 

Pramen: iStock

Předpokládá se, že právě zde v této hrobce byl uložen trácký panovník Sitalk
– jeden z nejmocnějších panovníků Království Odrýsů. Hrobka je umístěna
v mohyle s výškou 20 metrů a průměrem 85 m, je obestavěna stěnou
z opracovaných žulových bloků v délce 241 m, na některých místech dosahuje 
do výšky 3,5 metru. Je vystavěna z dobře opracovaných kamenných bloků, 
zachycených mezi sebou železnými skobami, zalitými olovem a skládá se
z parádního schodiště na jihu, dvěma bočními schodišti, chodbou, vstupní 
fasádou, pravoúhlou a okrouhlou síní. Na severní straně mohyly se nachází
zásobník na víno nebo vodu. 
 
Provozní doba

Trácký chrámový komplex má zimní a letní provozní dobu. Od 1. září do 30. dubna je otevřeno pro návštěvníky každý den od 9:00 – 17:00 hodin. Od 1. května do 31. srpna každý den od 9:00 – 20:00 hodin.

Vstupné činí 3 leva pro dospělé a 1 leva pro žáky a důchodce.

Chrám „Horizont“
Mohyla „Horizont“ se nachází na místě Manastirčeto/Klášter, asi 1,5 km 
od obce Starosel. Chrám je datován do období konce 5. a počátku 4. století
př. n. l. Jedná se o dosud jediný chrám v Trákii, hrobku se sloupovým dvěma
bočními a šesti čelními.
 

Zde byl pohřben vysoce postavený Trák, o čemž svědčí zde nalezené předměty
jako stříbrné korále, zlaté plíškové plátky přišívané na oděv a bronzové hroty šípů. 
 
Provozní doba

Pro návštěvníky chrámu není zatím žádné vstupné, protože zde nejsou turistické služby.
V okolí obce Starosel jsou další mohyly, které jsou již prozkoumané a zakonzervované, nejsou však dostupné pro návštěvníky.

Víno a SPA

Jakmile jsme věnovali dostatek času prohlídce neuvěřitelných archeologických nálezů na tomto místě, je dovoleno si zde také odpočinout, vychutnat místní víno a SPA procedury. Je správné zde zdůraznit, že obec Starosel je slavná také dobrým vínem. Je zde možnost si prohlédnout místní vinařskou produkci „Starosel“, která nabízí různorodé degustace místního vína a rakie. Jejím prostřednictvím se dozvíme poznatky o těchto nápojích a je možné tak získat různorodé pocity při ochutnávkách až sedmi místních druhů vín a tří druhů rakie (vinné pálenky). Pokud by měl někdo zájem se seznámit i s vlastní výrobou je zde možnost se s ní seznámit, prohlédnout jí včetně pálenice a vinotéky, která je optimálně klimatizována pro ukládání vína jak sudového a vína v láhvích. Pro další zájemce je možné akceptovat i pozvánku do otevřeného bazénu s horkou vodou, číší vína a nabídkou dalších místních specialit při aktivním odpočinku.

Proč víno?

Víno, jeho pěstování a uctívání má zde tisíce let svou tradici:
„Bylo vždy vyhrazeno pro panovníka a jeho komunikaci s božstvy“
starosel.wine.and.spa

úterý 5. března 2019

Göbekli-Tepe – kolébka civilizace


Göbekli-Tepe – kolébka civilizace nebo nejstarší megalitický komplex na Zemi
27. ledna 2019

https://mirtayn.ru/gyobekli-tepe-bolshaya-zagadka-drevnix-civilizacij


Zdravím všechny, včera jsem si přečetl 4 rozsáhlé statě o tomto komplexu a chtěl bych se s vámi podělit o zajímavé informace v nich obsažené.
Začnu tím, že tento komplex je jedním z nejstarších megalitických komplexů na Zemi. Je dvakrát starší než egyptské pyramidy a Stonehenge.
Nejstarší vrstvy archeologického výzkumu jsou datovány do období 10. -11. tisíciletí př. n. l. Celému komplexu je tedy 12. – 13. tisíc let. Vysvětlíme později.
gobeklitepe.com
Foto převzato z gobeklitepe.com
Göbekli-Tepe se nalézá po horou, o které mnozí archeologové věděli již od poloviny 20. století. Nebylo velkého zájmu místo zkoumat, proto dlouhou dobu byl tento komplex před archeology skrytým.
Přibližně na počátku 90. let se jeho výzkumem zabýval německý archeolog Klaus Schmidt. Důvodem jeho zkoumání se staly nálezy místních obyvatel, kteří neustále něco nacházeli na jeho povrchu. Klaus se rozhodl, prozkoumat co se za těmito nálezy skrývá a začal průzkum uvedeného vrcholku.

Po krátké době narazil na první kamenné bloky, které byly datovány do doby 11. – 12. tisíciletí př. n. l. Od roku 1994 se začalo s rozhodujícími vykopávkami. Průzkum prováděl německý archeologický institut a muzeum Şanlıurfa. Tím, že se Klaus projevil ze své lepší stránky, byl uveden včele celého dalšího výzkumu daného komplexu. Od tohoto okamžiku začínají dějiny záhadného Göbekli-Tepe.

 

Samotný komplex není tak rozsáhlý. V průměru má 300 metrů a výšku přibližně 15 metrů. Na tomto místě však byla nalezena taková výstavba, která přiměla historiky přezkoumat nejstarší dějiny na zemi v doslovném slova smyslu.


 https://enigmatic-past.livejournal.com/100236.html


http://paranormal-news.ru/news/zagadki_gebekli_tepe/2014-05-23-9079


Předpokládalo se, že v té době nebylo žádné civilizace, a dokonce rozvinutých skupin lidí. Bylo to primitivní společenství lovců a sběračů, kteří se snažili pouze o své přežití.
Nález tohoto objektu zcela mění dosavadní názory. Důvodem jsou ideálně vytesané a opracované sloupy z pískovce, které vedou k dalšímu zamyšlení.
Tou hlavní je otázka: Co přimělo tehdejší lidi shromáždit se zde postavit natolik složitou stavbu? Stačí poznamenat, že co do složitosti výstavby jí lze srovnat se stavbou egyptský pyramid. Tam také z pískovce vytesávali kamenné bloky a znovu je skládali. Zde je pouze jiný tvar a váha některých sloupů je dokonce větší, než jsou ty egyptské.  
https://enigmatic-past.livejournal.com/100236.htmlhttps://enigmatic-past.livejournal.com/100236.html


Váha některých bloků dosahuje 50 tun, a je dodnes velkou záhadou jak je mohli přesouvat a stavět. Odborníci předpokládají, že na přemístění jednoho bloku z kamenolomu by bylo třeba skoro půl tisíce lidí.
Co budí největší pozornost, je že kvalita zhotovení a stavba bloků se silně odlišuje. Je nutno vzít na vědomí, že nejstarší megalitické bloky nás vedou k dalšímu zamyšlení. Na počátku mohlo jít o jednu stavbu, postavenou nevíme kým a za jakým účelem, kterou našli jiní lidé a přestavěli k obrazu svému. To je však jen jedno z mnohých zamyšlení.
Na počátku byla zmínka, že je důležité zmínit také věk dané stavby. Nyní jedno vysvětlení. Bez ohledu na celkový věk, k výstavbě byly použity obrovské megalitické bloky navíc výjimečně opracované. Dokonce bez ohledu na to, že je pískovec opracováván nástroji a procesy na úrovni doby před 12. – 13. tisíci lety.
Lidé v těch dobách neváhali vytesávat složitou sochařskou výzdobu na některých sloupech.

http://paranormal-news.ru/news/zagadki_gebekli_tepe/2014-05-23-9079

pátek 1. března 2019

Chrám sv. Sofie: nevzhledná velikost ?!


Chrám sv. Sofie: nevzhledná velikost ?!


Při spatření chrámu sv. Sofie v Istanbulu bývají mnozí návštěvníci rozčarováni. Porovnáváním siluety nedaleké Modré mešity s obrysem chrámu Sv. Sofie se starší chrám jeví méně harmonickým a nádherný.

Modrá mešita v Istanbulu, Turecko
Stěny budovy silně narušené po zemětřesení v roce 989, byly zesíleny opěrami, které silně narušily původní vzhled. Původní myšlenka architektů postrádala také čtyři minarety a budoucí hrobky sultánů později přistavěné na okraji.
Собор Святой Софии в Стамбуле (Константинополь)
Chrám sv. Sofie v Istanbulu (Konstantinopol)
Co však láká každoročně 3 miliony návštěvníků? Co dělá chrám, kterému je 1500 let, tak velikým?
Novátorské nápady architektů katedrály
Ke stavbě nového chrámu na místě spálené baziliky Feodosia II. si císař Byzantský Justinian I. pozval dva známé matematiky: Isidora Milétského a Anthemia Trallského.

Isidor přednášel stereometrii a fyziku. Byl znám tím, že shromáždil soubor prací Archiméda. Matematik Anthemius je znám novátorským výzkumem o vzájemném působení geometrickým forem, jejichž povrchy zaostří světlo v jediném bodě.
Know-how starověkých architektů katedrály
K projektování velké kopule chrámu Svaté Sofie, se dvojice učenců opírala o své znalosti geometrickým principů. Promysleli sférické trojrohé vzpěry v rozích, kterými spojili čtvercový základ a oblouk, označené slovem "plachta".
To umožnilo rozložit váhu a postavit největší kopuli na světě. Takovou byla až do roku 1590, kdy byla ve Vatikánu dostavěna kopule baziliky Sv. Petra, kdy Michelangelo Buonarrotti použil stejný princip.
Первый раз купол собора Премудрости Божией меняли в 558 году после землетрясения. Фото: hdpix.org
foto: hdpix.org 

Poprvé se kopule chrámu Boží moudrosti měnila v roce 558 po zemětřesení. Některé prameny předpokládají, že kopule byla zakončena křížem s paprsky a půlměsícem ve spodní části.

Реконструкция: первоначальный экстерьер храма Божьей Премудрости в Константинополе
Rekonstrukce původního vzhledu chrámu Boží moudrosti v Konstantinopoli.  
Jak byla vytvořena iluze „rostoucího prostoru“ v chrámu Sv. Sofie?
Kopule v časech výstavby chrámu v Konstantinopoli nebyla zázrakem. Již ve 4. století před stavbou Hagia Sofia se jim stál legendární římský Panteon s jeho betonovou kopulí.
Реконструкция: 1 - сгоревшая базилика Феодосия II; 2 - первоначальный вид собора Святой Софии; 3 - здание собора после восстановления в 989 году

Rekonstrukce:

 1. vypálená bazilika Feodosia II.;
 2. původní vzhled chrámu Svaté Sofie;
 3. Budova chrámu po rekonstrukci v roce 989.

Chrámy s obdélníkovou základnou měly šikmou střechu. Unikátnost myšlenky architektů spočívá v zapojení již existující podoby baziliky a 32 metrové kopule, jejíž nejvyšší bod se nachází 55 metrů nad podlahou.
Neméně geniálním řešením bylo přidat ze dvou stran ještě dvě polo-kopule na východě (oltář) a na západě (hlavní vchod). Díky takové konstrukci se uvnitř chrámu vytváří iluze rozšiřujícího prostoru. Vzhled nechtěně míří vzhůru podle záměru jeho autorů.
Уникальная фотография светового эффекта в храме Святой Софии в Стамбуле. Photo: Byzantine Institute, 1948
Unikátní fotografie světelného efektu v chrámu Svaté Sofie v Istanbulu. Photo: Byzantine Institute, 1948
Ve světle slunečních paprsků, pronikajících okny nad galeriemi a v základech kopule, se podpěrné opory stávají neviditelnými. Pocit pohybujícího se prostoru, symbolizujícího nebesa, je zesílen mozaikou se zlatým třpytem.
Byzantský historik Prokopius Kesarijský (r. 500) napsal o tomto chrámu: „Je celý plný světla a slunečních paprsků, dá se snad i říci, že osvětlení nepřichází z vnějšku, samo se rodí v podivném lesku, tak kouzelně svítil těchto chrám“.
Vyslanci knížete Vladimíra po obřadu ve chrámu Veliké Sofie Konstantinopolské dokládali: „Nevíme, zda jsme byli v nebi nebo na zemi“ (podle „Povesti vremennych let“).
Co symbolizují podpěry chrámu Hagia Sofia?
Chrám byl vystavěn v rekordně krátkém období let 532 až 537, chrám však po 20 letech byl poničen zemětřesením. Kopule se částečně prolomila. Chrám obnovoval příbuzný Isidora Milétského (podle některých pramenů jeho syn). Kopuli pozvedl výše o 9 metrů.
V roce 989 druhé zemětřesení, ještě silněji poškodilo chrám. Jeho obnovu měl na starost arménský architekt Tardat. Ten pozvedl kopuli ještě výše, a současně zpevnil budovu opěrami. Tak došlo k proměně původního vzhledu chrámu. Muslimští odborníci přidali ještě více opěr. Exteriér budovy, dá se říci, utrpěl, ztrátou přitažlivosti.
Na posledním místě je nutno připomenout, že právě v chrámu Svaté Sofie roku 1054 proběhla událost, která položila začátek rozdělení křesťanství na pravoslaví a katolicismus.
Dá se tedy potvrdit vyjádřením, „že architektura – to jsou dějiny v kameni“? V tomto případě, se asi jedná o předzvěst.


úterý 5. února 2019

Obsazení Troje Chetity


Obsazení Troje Chetity
18. – 17. stol. př. n. l. Malá Asie
Významný řecký básník Homér ve svém díle Iliada převyprávěl příběhy Řeků Achejců s Trojany, obyvateli města Ilion (Troja).
Mnozí slyšeli o hrdinském eposu řeckého národa (a na druhé straně tráckého národa), někteří si přečetli Iliadu, ale málo kdo ví, že znamenité město Ilion umístěné v Trojadě, je velmi starým státem s bohatými dějinami.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/97540/pub_5c520730965d0200aee86b3f_5c52dd3e07928b00adbcce9b/scale_600

Podle archeologických údajů se první osídlení na území města Ilion objevilo ve 3. tisíciletí př. n. l.
První písemné zmínky o Ilionu a Trojadě se vztahují ke hranici 18. – 17. století př. n. l., kdy panovník Labarna z města Kussar, vytvořil svou říši 1).
Při svém pochodu na západ, panovník Labarna zaútočil na státní útvar Luvie, národa příbuzného s Nesity 2), které bylo pojmenováno Arzava.
Arzava byla zničena a chetitské válečné vozy dosáhli břehů Egejského moře.
Následoval další pochod na v pořadí další státní útvar, který se podle chetitských dokumentů nazývá Viluša – Ilion.
Viluša byla ve své době bohatým státem, který vděčil za své úspěchy své výhodné poloze. Město leželo na průsečíku cest, kterými se převáželi kovy z dolů a výrobky kovodílen umístěných na keltských územích současného Česka a také umělecká díla z nesčetných a bohatých tráckých státních útvarů rozkládající se na územích dnešního Bulharska.
Ve 3. a 2. tisíciletí př. n. l. – to je doba rozkvětu mnoha státních útvarů, o kterých se do naší doby nedochovaly ani písemné prameny, ani jejich názvy, pouze pozůstatky staveb a výrobky. Je pochopitelné, že z Asie do Evropy byly přiváženy výrobky mistrů Malé Asie, Mezopotámie, Íránské pohoří, Elamu.
Viluša, která měla silnou flotilu, kontrolovala mořské průlivy – současný Bospor a Dardanely – a tím i obchod, který probíhal mezi Krétským mořským státem 3), státy do achejského Řecka 4), ostrovy Egejského moře 5) se státními útvary na pobřeží soudobého Bulharska, jižního pobřeží Černého moře a Kavkazu. 
Je pochopitelné, že stát na strategicky důležitém a známém místě se svým bohatstvím měl velké množství spojenců jak v Evropě, tak i v Asii.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/28845/pub_5c520730965d0200aee86b3f_5c52ddbb84869700acac68d4/scale_600
Nic však nepomohlo Viluše, ani významná armáda a ni spojenci.
Vojevůdce Labarna, jakým byl ve své podstatě, naplánoval kampaň, při které po jediném pochodu celý stát a jemu vlastní podřízená osídlení otevírala brány před chetitskou armádou.
Až po smrti panovníka Labarny získala Viluša znovu svou nezávislost a po dlouhá léta se snažila udržovat přátelské vztahy s mohutnou Chetitskou říší.
Prameny:
Nápisy chetitských panovníků a mýty dávných Řeků.
1. Věda označuje říši Nesitů, jako Říši Chetitů
2. Panovník Labarna náležel k posledně zmíněným
3. Hlavní město Knóssos
4. Argos, Athény, Orchomen a další
5. Civilizace ostrova Santorini a jí podobnéstředa 30. ledna 2019

Mýtické město Trojanů Tenea bylo nalezeno


Archeologové nalezli dávné trojské město Tenea, které bylo dosud považováno za mýtické
Archeologové hledali dávné město Tenea od roku 1984. Předpokládají, že jakmile bylo město nalezeno, stává se prvním důkazem, že skutečně existuje mimo mýty dávných textů.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1247665/pub_5c388f2bb8905e00aacff9cf_5c388f5bfa7d8000aaf5edd4/scale_600

Tenea
Vykopávky probíhají již od roku 1984. Do okamžiku odhalení ruin města se znalosti archeologů a historiků zakládali na starých řeckých mýtech a starých kronikách. Mnohaleté výzkumy přinesly nové výsledky.
Elena Korka a její skupina archeologů hledala město Tenea více jak 30 let. Mnohé zmínky v dávných textech ukazují na to, že skupina zajatců založila město po porážce v Trojské válce
Mýtické město
Ruiny byly nalezeny nedaleko malé obce Čiliomodi, nacházející se na jihu Řecka. Odhalené území představuje organizované obydlené prostranství zabírající skoro 670 metrů.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1077599/pub_5c388f2bb8905e00aacff9cf_5c388f93519dc500ab5727f6/scale_600
Ruiny
V ruinách města byly nalezeny mramorové, kamenné i hliněné podlahy zachované ve velmi dobrém stavu což je pozoruhodné. Byly nalezeny nosníky, neveliké sloupy, sklady, hliněné hrnce a pohřby dvou dětí.
Všechny tyto důkazy spolu s předešlými nálezy v okolí obce Čiliomodi dovolují vyslovit předpoklad, že dávné město Tenea skutečně existovalo a dokonce zbohatlo a postupně se rozvinulo.
30 let hledání
Vše začalo v roce 1984, kdy paní Korka a její skupina nalezla sarkofág v sousedství řecké obce Čiliomodi. Nález jim nedal pokoj a přiměl, je se na toto místo vrátit, aby se přesvědčili, zda se v okolí nedá ještě něco odhalit.
V roce 2013 skupina obnovila vykopávky v naději najít nějaké důkazy, které je o tom oprávnily. Na počátku byla nalezena dávná cesta, která přivedla archeology na hřbitov, kde odpočívali pozůstatky dvou dětí, pěti žen a dvou mužů.
Část historie
Skupina výzkumníků pracovala podél cesty na sever, kdy byly nalezeny důkazy existence města. Hliněné potrubí doložilo, že nevelké sídliště bylo přeměněno v kvetoucí město – Tenea byla vystavěna v Době mykénské a byla osídlena bohatými lidmi.
Město nejvíce vzkvétalo zejména v letech 193- 211. Předpokládá se, že město Tenea bylo opuštěno v 6. století. Další výzkumy dovolí získat více informací, již nyní jsou archeologové rádi, že se jim podařilo nalézt město, které bylo dosud pouhým mýtem.
„Hlavním je, že jsme nalezli pozůstatky města, asfaltované cesty a architektonických staveb. Nalezli jsme důkazy života a smrti, a to je jen malá část historie tohoto města.“ vysvětlila p. Elena Korka.