pondělí 19. června 2017

Město pod vodou: co je nám známo o „Krymské Atlantidě“?

Město pod vodou: co je nám známo o „Krymské Atlantidě“?

http://naukatv.ru/upload/files/10a33dff05f674acc322edc5c9109ff133653443(1).jpg

16. března proběhlo v Moskvě promítání filmu «Akra. Krymská Atlantida» o vykopávkách starořeckého města, patřícího do rozsahu Bosporského království. Město zmizelo pod vodou a opět bylo nalezeno archeology v 80. letech 20. století. O tom čím je unikátní tato památka v rozsahu ruské archeologie, vyprávěl Viktor Vachoněev, zástupce ředitele Černomořského centra podvodního výzkumu, který se zabývá vykopávkami podmořské části města.
- Co je známo archeologům o Akře k dnešnímu dni?
Město Akra bylo založeno řecký přesídlenci na konci 6. – na počátku 5. století př. n. l. Také spíše bylo výsledkem vnitřní kolonizace Borporu, kdy taková města jako Pantikapea nebo Nimfea, rozšiřovali sféru svého vlivu. V 5. století př. n. l. se Akra stala součástí Bosporského království a existovala přibližně do 3. století př. n. l.. Byla nejjižněji umístěným starořeckým městem v Kerčském průlivu.
Podle zpráv řeckých autorů, Akra bylo označením mysu, který vítal řecké obchodní lodě připlouvající do Kerčského průlivu. Ve skutečnosti byla Akra založena na nízkém, hluboce do moře mířícím mysu a byla výhodným místem s nezamrzajícím přístavem. Dějiny tohoto místa se podařilo odhalit na základě archeologických pramenů. Centrum černomořského podvodního výzkumu a Ermitáž v posledních šesti letech prozkoumali obranné stěny ze 4. století př. n. l., obrannou věž a obytné čtvrti staveb města.
http://naukatv.ru/upload/files/a8ef1f33a2ef0bc9e26fd3075a65afc0199e6bfc.jpg

Okolí města bylo zemědělský obdělávaným územím (v řečtině – chora, v tráčtině – lidé): každého jitra lidé z města vycházeli na své zemědělské pozemky za obživou, a večer se vraceli zpátky.
-             Proč město zaniklo?
Příčiny zpustnutí města nejsou zcela vyjasněné. Nešlo o katastrofu. Mohli k tomu přispět nájezdy barbaru a přirozené procesy a změny klimatu: stoupáním hladiny moře a lidé se přesidlovali dále od břehu. Nakonec město zcela opustili.
Na konci 18. století bylo známo umístění všech měst Bosporského království. Těmi byla Pantikapea, Nimfia, Kimmerik. Pouze Akru se nedařilo objevit. Proč? Podle starořeckého slova «akra», které znamená vyvýšenina, ve významu akropole, nebo vrchní město. Proto Akru hledali na vyvýšeném místě, podle logického závěru, že takého umístění je výhodné pro obranu.
Podmořští archeologové nalezli Akru až na počátku 80. let minulého století. Událost nálezu byla legendární. Roku 1982 patnáctiletý chlapec Alexej Kulikov brouzdal po břehu a na jednom místě zcela nečekaně našel starou minci. Později posbíral až 150 takových mincí. Když mince ukázal odborníkům, vyjasnilo se, že nejranější a nejstarší mince od sebe dělí 1000 let. Bylo zřejmé, že nešlo o náhodné nálezy, bylo zřejmé, že přímo pod vodou se rozplavují kulturní vrstvy. Když na tomto místě provedli archeologové svou první podvodní expedici, nalezli v hloubce 2 - 3 metrů obranné stěny, vystupující nade dnem, cisternu zaplněnou sedmi amforami vyrobenými v místě Heraklea pontika (4. století př. n. l.) a mnoho dalších zajímavých nálezů. Tak byla Akra lokalizována. Mince byli měděné, ražené v Bosporském království. Jedna mince byla zlatá a datována do doby vlády bosporského panovníka Kotise.
http://naukatv.ru/upload/files/af126842f5f3ea622f38c1e5464e6275434a05f6(1).png

Přestože dosud nebyl nalezen jediný nápis, který by potvrdil, že se skutečně jedná o Akru, máme za to, že je to opravdu ona. Řekové tradičně popisovali pobřeží a vzdálenosti jednoho města od druhého. Ze starých záznamů je nám známá vzdálenost Akry od jiných sousedních měst – Kitea a Nimfea. Přibližné místo nalézající se ve vzdálenosti od obou měst se shoduje s místem, kde byla nalezena Akra. Mimo to můžeme bezpečně hovořit o tom, že osídlení bylo městem, protože jedině města v té době měla mohutnou obranou sktrukturu. Proto jsme si z 99% jisti, že jsme zde identifikovali právě Akru. A mladík, který zde nalezl mince, vyrostl a stal se archeologem. Nyní sám vede výzkumy v Akře. Proto se také stal filmovým hrdinou.
-             Co právě zkoumá Alexej Kulikov?.
V současnosti je na břehu kousíček města přibližně 10% území. Právě zde začal svůj výzkum Alexej, zde nalezl několik nemovitostí z doby římské. V letech 1997 až 2011 se žádný výzkum v Akře neprováděl. Až v roce 2011 nastala příležitost obnovit znovu vykopávky. Obrátil se na mě vedoucí jedné z archeologických expedic Ermitáže Sergej Solověv s návrhem obnovit podmořskou expedici. V letošním roce jsme již v šestém období našeho společného projektu. Za tu dobu se nám podařilo zjistit, že pod vodou jsou uchovány minimálně 1,5 metru vysoké stěny města a ne jen 20 - 30 cm, jak jsme viděli na počátku. Stěny jsou dobře uchované. V základech obrané věže jsme našli a prozkoumali mohutné dřevěné trámy. Pravděpodobně byly prostředkem boje s vysokou úrovní spodní vody – takto byli opevňovány základy věže, aby nedošlo k jejich rozmáčení.
Měli jsme i více jiných nálezů. Organický materiál, který by se na zemi nezachránil, byl pod vodou ochráněn hlínou nebo pískem konzervací. To nám dovolilo nalézt předměty z domácností, které používali dávní Řekové. V roce 2013 jsme našli výborně zachovaný dřevěný hřeben z doby helénismu (4. – 3. století př. n. l.). Jednu stranu měl mohutnou, druhou jemnou. Je možné, že jedna strana sloužila k vyčesávání vší. Důležité je, že tyto předměty nám dovolují obnovovat mikro-dějiny. Je tak možné si představit, jak si starořecké ženy Akry rozčesávaly vlasy.
Dalším zajímavým nálezem z roku 2015 – je zlatá náušnice v podobě lva. Jedná se o unikátní mistrovské dílo techniky klenotníka Bosporu. Takových náušnic bylo za celé dějiny archeologie nalezeno jenom 16 – 18 kusů. Některé z nich jsou v Ermitáži, jiné v Louvru. Avšak všechny pocházejí ze severního Přičernomoří.
http://naukatv.ru/upload/files/e844edbc8419b2e7299d1d7c132eab1bc0df2b3a.jpg

-             Jaké jsou zvláštnosti výzkumu Akry?
Jedná se objekt, složitý pro vykopávky. Nachází se v hloubkách do čtyř metrů v místech mořského příboje. I malé vlnění na moři, lehký větřík zde znemožňují podmořský výzkum. Navíc se pod vodou ztrácí mnoho času při fixaci nálezů – zaznamenáváním, fotografickou dokumentace nebo videozáznamem.
Nehledě na rozsah expedice, území, které jsme obsáhli je poměrně skromné – kolem 100 metrů čtverečních, což je skutečně málo. Území celého města zaujímá nejméně 4 hektary, což je typické pro města té doby. Práce na našem úseku probíhá ráno nebo večer, když se uklidní vlnění na moři. Sezona je zde na jeden měsíc v každém roce. Je to poměrně krátká dob, avšak stávající financování nám nedovoluje pracovat déle. V tomto roce se pokusíme protáhnout expedici až na 1,5 měsíce. Výzkum bude probíhat v měsíci červenci.
-             Kdo se v současnosti podílí na vykopávkách?
Pracují zde odborníci našeho centra, Ermitáž je zde jako partner a máme i několik dobrovolníků. Samotná podvodní expedice není veliká 10 – 15 lidí. Zatímco na souši se může archeolog podřídit požadavkům staršího, proto se vykopávek mohou účastnit i studenti. Pod vodou musí být každý archeolog profesionálem, aby se mohl samostatně rozhodovat.
Při práci pod vodu často používáme pískové vysavače, které odsávají půdu a dopravují ji na povrch, kdy se dodatečně pomývá a prosívá. Tímto způsobem zachycujeme vše, co se nachází na dně. Na příklad v minulém roce jsme zkoumali obydlí ze 4. století př. n. l., uprostřed kterého byla nalezena pec. Při vymývání jsme zjistili, že celá podlaha byla zaplněna skořápkami vlašských ořechů, luštěninami, semeny, peckami třešní a oliv. To nám umožnilo uvidět co jedli v tomto domě před 2,5 tisíci lety, v této místnosti. Zde seděl dávný Řek a loupal olivy.
http://naukatv.ru/upload/files/59400226085c6ce323ca3c435a66985878654369.jpg

-             Čím je významný tento nález pro ruskou archeologii?
Jedná se o unikátní památku podmořské archeologie černomořského akvatoria co do míry uchování této památky. Můžeme zkoumat město, zalité vodou a zároveň rozpracovávat metodiku výzkumu zatopených měst. Akra nebyla rychle zatopena vodou, trvalo to stovky let. Zachovala se díky ochraně obranných stěn, které chránily město před bouřemi. V jiných městech – Fanagorii, Chersonesu a dalších – to probíhalo jinak. Unikátní jsou zde nálezy ze dřeva. Jsme zvyklí na dřevěné nálezy zejména z Novgorodu, podle kterých usuzujeme na způsoby života v minulosti dávného Ruska. Zde jsou to nálezy antické, které jsou o 1,5 tisíce let starší než novgorodské.
Pramen: Čerdak
Viz také:
Přeložil: N. Nikolov, 18. 06. 2017