neděle 20. března 2016

Poklad z doby 1. – 2. století byl nalezen z utajeného úkrytu na náměstí „Svaté Neděle“ v Sofii

 


4. září 2015

От тайник под пл. “Св. Неделя” изскочи съкровище от I - II век


Stará Serdika odměnila archeology, kteří zkoumali pozůstatky v centru hlavního města Sofie ukrytým pokladem, který se skládal z 2976 stříbrných mincí, jejichž stáří je přibližně 19 století. Unikátní nález byl představen primátorkou hlavního města Jordankou Fandakovou a archeoložkou Snežanou Gorjanovou z Národního archeologického institutu a muzea při BAV (Bulharské akademie věd).

Poklad nalezený v létě roku 2015 se skládá z římských denárů a byl ukryt v keramické nádobě s víkem. Poklad byl v tajném úkrytu pod podlahou jedné z antických veřejných budov. Napsala agentura „24 chasa“.   

Sbírka mincí zahrnuje kusu za celé jedno století a byla shromažďována 3 – 4 generacemi lidí. Nejmladší z mincí je z doby císaře Vespasiana (v letech 69 – 79) a nejstarší je z doby císaře Komoda (v letech 177 - 192).

Jsou zde mince 9 císařů a 4 císařoven celkem ze 4 dynastií. Byly shromažďovány velmi pozorně, protože se zde nevyskytují mince z jedné a stejné ražby“, vysvětlila doc. Dočka Aladžova. Podle jejích slov poklad poskytuje velkou historickou informaci, protože do nedávna se tvrdilo, že Serdika se stala městem za vlády císaře Trajana. Mince a výsledky z výkopů v místě nazývaném Largo města ukazují, že město je mnohem starší.

Celkově by celá sbírka, že výměně za zlato vážila 500 gramů. Celková hodnota byla v dané době nesmírná, protože měsíční mzda jednoho notáře v Římské říši činila 10 denárů.

Poklad dále nebyl anonymní. Náležel majiteli Selviu Calistovi. Svědčí o tom nápis se jménem vyrytý na džbánku. Byl římským občanem řeckého původu, o čemž svědčí jeho rodové jméno.

„Je očividné, že se jednalo o člena nebo hlavu významné a vážené rodiny města Serdika. Poklad byl ukryt v dobách mezi 4. – 6. stoletím v jedné z veřejných budov, která byla jistě hlídána. Není znám důvod skrytí mincí – zde se jednalo o válečné nebezpečí nebo z nějakého jiného, například majitel odcestoval a již se více nevrátil“, vysvětlil zástupce primátorky pro kulturu a vzdělávání Dr. Todor Čobanov.
Dosud jsme investovali přibližně 8 milionů leva do nálezů kulturně -historického dědictví našeho města. Vykopávky pod úrovní náměstí „Sv. Neděle“ budou pokračovat i v dalším roce ve druhé etapě, sdělila primátorka Fandakova.

Poklad bude vystaven v Muzeu dějin města Sofie, jakmile bude dokončen jeho výzkum.

Přeložil N. Nikolov 20. 3. 2016