čtvrtek 31. srpna 2017

Pozdrav letošního léta

Pozdrav letošního léta 2017

Pobřeží Bulharska

Fotografováno z jediného místa Lozenec / Bulharsko:

Lozenec Bulharsko - výchozí pozice

Pohled zleva - Lozenec / Bulharsko


Pohled zprava - Lozenec, Kiten, Primorsko / Bulharsko


Autor snímků na pozadí Primorsko / Bulharsko


Pobřeží Lozence - foceno z Kitenu / Bulharsko

pondělí 28. srpna 2017

Vzhled slavné Konstantinopole v minulosti

Vzhled slavné Konstantinopole v minulosti

Sobota 26. srpna 2017

Konstatinopol byla největším a bohatým městem Evropy od 5. do počátku 13. století, kdy Byzantská říše postupně upadala a nakonec byla ovládnuta Osmanskou říší.

Císař Konstantin, byl vládcem, který se do tohoto města zamiloval a rozhodl se dosáhnout architektonické slávy prvního hlavního města, hovořil o novém hlavním městě jako „Novém Římu“.


Masivní obranné stěny nového hlavního města zcela kopírovali zdivo Říma. Všechny důležité stavby nezbytné pro římský styl života byly vystavěny i v Konstantinopoli. Na prvním místě bezpochyby je nutno vyjmenovat velkou řeckou pravoslavnou katedrálu Svaté Sofie. Při vědomí nesmírné lásky Římanů a Řeků ke hrám a soutěžím nás nesmí překvapit přítomnost velkého a na tu dobu fenomenálního hypodromu, který měl přibližnou kapacitu 100 000 návštěvníků.


Konstantinopol dosáhlo své legendární slávy již v dobách své výstavby se záměrem stát se novým hlavním městem. Město bylo nazýváno Roma Konstantinopolitana. Velkolepost dosahovala takového rozmachu, že mnozí historikové a současníci dosvědčují, že nové hlavní město nabylo mýtický status. Často je nazýván prestižními jmény jako Basileus (Královna měst) a Megapolis (Veliké město).


Neobyčejný malíř Antoine Helbert se nechal ovlivnit bohatstvím, složitostí a velkolepou architekturou městských prvků, ke kterým zhotovil celou kolekci ilustrací, které zobrazují historický vzhled posledního velikého římského města v jeho nejvýznamnější a prosperujících dnech od 4. – 13. století.


Podívejte se na unikátní vizuální rekonstrukci jednoho z největších měst světových dějin.Hradby, nábřeží, náměstí

přístav 
paláce

 sochařská výzdoba a její rekonstrukce

nábřežní paláce


rekonstrukce vzhledu významných budov a chrámu Sv. Sofie
forum 
přeložil: N. Nikolov 28. 08. 2017