středa 26. července 2017

Minerální voda v Bulharsku – kde, jaká a co léčí

Minerální voda v Bulharsku – kde, jaká a co léčí


středa 14. prosince 2016


http://gotino.eu/wp-content/uploads/2016/07/21-768x576.jpg


Bulharsko je obdařeno minerálními prameny, které pomáhají při léčení skoro všech nemocí. Jenom od onemocnění záleží, zda bude používána vnitřně, pitím, nebo koupelemi. Jediné co je třeba vědět, co která voda léčí.
Složení minerální vody v Bulharsku může pomoci snížit nadváhu, nebo pomoci při léčení zlomené kosti. Lékaři zde doporučují malými doušky pro odvrácení nepříznivých efektů.

Lázně Bankja
Místo je známo, už od dob antiky, nachází se v kotlině v podhůří severního svahu místa Ljulin, sotva 17 km od Sofie. Místo bylo vyhlášeno za ekologickou rezervaci. Z jediného místa hydrotermálního výstupu vychází na povrch několik přírodních i sondážních pramenů s teplotou vody 36,5 - 37°C. Při celkové vydatnosti zdroje 24l za vteřinu. Všechny místní hydrotermální prameny mají nízkou mineralizaci, hydro-sulfátu sodného, nízké tvrdosti vody, bezbarvé, bez zápachu s velmi příznivými chuťovými vlastnostmi.
Co léčí minerální voda v místě Bankja?
Je vhodná pro léčení srdečně-oběhového soustavy, má uklidňující účinky na nervovou soustavu a pomáhá látkové výměně organismu.

Lázně Velingrad
Město a lázně se nachází v Západních Rodopech ve výšce 750 m, v malebném údolí říčky Čepinská. Je vzdáleno 81 km od Plovdivu a 196 km od města Smoljan. Teplota místních minerálních pramenů je v rozmezí 28 – 86°C. Je zde šest termálních vývěrů vody – Čepino, Ladžene – 1, Ladžene – 2, Kamenica, Draginovo a Varvarski bani/Barbarské lázně. Vyvěrá zde kolem 80 pramenů o celkové vydatnosti 170 l/sek. Jejich složení a vydatnost dovolují současně využívat léčebné možnosti léčebných vod jiných lázeňských míst v Bulharsku, jako jsou Chisarja, Bankja, Narečen. Složení vod hydro karbonát se sloučeninami křemíku, síry a sirovodíku některé obohacené radonem.

Co léčí minerální voda ve Velingradě?
Místní lázně se profilují k léčení ledvin, onemocnění kloubů, neurologický a gynekologických onemocnění (včetně sterility), nemocí trávicího traktu a mnoho další onemocnění.

Lázně Devin
V centrální části pohoří Rodopi se nachází balneo-léčebné lázně Devin. Minerální vody vyvěrají z několika pramenů s velkou vydatností, které pomohly hlubinné vrty. Teplota minerálních pramenů kolísá od 16°C do 72°C

Co léčí minerální voda v Lázních Devin?
Místní lázně jsou doporučovány k léčení pohybového a dýchacích aparátu, dále ke zklidnění nervového soustavy.

Lázně Momin prochod/Dívčí průchod
Klimatické a balneologické lázně se nacházejí v jihozápadní části pohoří Sredna gora. Jsou umístěny 73 km od Sofie a 83 km od Plovdivu. Od dávných dob je město známé svými minerálními prameny, jejich největší sláva je zaznamenána v časech Římské říše. Dnes je minerální voda z 9 pramenů o teplotě 56°C, je stáčena do jednoho místa. Voda v lázních Momin prochod je druhou co do radioaktivity po lázeňském místě Narečenski bani, je třetí v Evropě a dvacátou pátou ve světě.

Co léčí minerální voda v lázních Momin prochod?
Lázně se specializují na léčení chronických nespecifikovaných onemocnění dýchací soustavy, onemocnění centrální a periferní nervové soustavy, degenerativní kloubní onemocnění, kožní a trávicí onemocnění. Dobré výsledky vykazuje při léčení dětských nemocí.

Pavel banja/Pavlovo lázně
Lázně se nacházejí v malebném údolí Růží 18 km západně od města Kazanlak. Místní Lázně vděčí svému věhlasu horkým minerálním pramenům, které jsou používány k léčení od období antiky. Ze sedmi přírodních a sondážních horkých minerálních pramenů vystupují minerální prameny a analogickými fyzikálně chemickými vlastnosti – při teplotě od 50°C do 61°C při vydatnosti 16 l/sek, nebo 1400000 l za den. Všechny prameny mají nízkou mineralizaci (0.650–0.671 g/l), hydrokarbonátu sodného, s mírnou alkalickou reakcí (рН 7.6), a nízkou tvrdostí vody (1,7 stupně). Současně jsou lehce radonové, křemičité a středně silné až silně fluoruidní. Jsou zde dva prameny s minerální vodou bez radonu a jeden s nižší teplotou – 31°C. Všechny vody jsou pramenité, bezbarvé, s příjemnými chuťovými vlastnostmi, pouze s lehkým závanem sirovodíku, přítomnost sulfidů (3 g/l).

Co léčí minerální voda v lázních Pavel banja?
Nemoci periferní nervové soustavy – traumatická poškození centrální nervové soustavy, především mozku, negenerativní neurologické onemocnění, ortopedické onemocnění – posttraumatické a degenerativní kloubní a periartikulární poruchy, onemocnění - zubního kazu, zánětu dásní a tak dále.

Lázně Sandanski
Jsou mezinárodně známými klimatickými a balneo-léčebnými lázněmi. Nacházejí se v údolí řeky Sandanská Bistrica, v podhůří jihozápadních svahů pohoří Pir. Na území obce Sandanski je 6 minerálních pramenů. Minerální vody mají složení hydro-vápenito-křemičité, s příměsí síranu sodného a fluordu.

Co léčí minerální voda v lázních Sandanski?
Lázně se specializují na léčení nemocí horních cest dýchacích, plic a zánětlivá degenerativní onemocnění kloubů.

Sapareva banja
Balneo-léčebné lázně jsou umístěny v malebném údolí mezi pohořími Rila a Verila, podél levého břehu řeky Džerman. Sapareva banja/lázně je věhlasná svou studenou a čistou horskou pitnou vodou a také unikátní minerální vodou, která patří k nejteplejším v Evropě – o teplotě 103 °C. Uprostřed lázní tryská jediný gejzír na Balkáně.

Co léčí minerální voda v místě Sapareva banja?
Léčí se zde onemocnění pohybového aparátu, periferní nervové soustavy a páteře, posttraumatické stavy, ortopedické a degenerativní vady, kožní a gynekologická onemocnění.

Lázně Chisarja
Chisarja jsou mezinárodně známými balneo-léčebnými lázněmi, které ne nacházejí na jižních svazích pohoří Sredna Gora. Nacházejí se asi 42 km od Plovdivu. V tomto místě byl postaven základ organizované balneologické léčby v Bulharsku. Je zde 22 minerálních pramenů – 16 přirozených a 6 dalších bylo získáno hloubkovými sondami, prameny mají teplotu od 37 °C do 51°C a celkovou vydatnost 4000 l/sek. Voda je zde slabě mineralizovaná - 0,257 g/l, se složením hydro-sulfátu, chloru a sodíku, fluor-křemíku, a je alkalická. Má vysokou hodnotu pH – 9, je bez barvy a zápachu a příjemně chutná.

Co léčí minerální voda v lázních Chisarja?
Minerální vodu z tohoto místa je možné používat  jako vodu stolní, má vlastnosti vhodné pro léčbu trávicího ústrojí; léčbě ledvinových kamenů a léčbě ledvinových onemocnění; dále k léčení žlučníkových kamenů; stomatologických onemocnění a předcházení zubního kamene, chronické intoxikace těžkými kovy a farmaceutickými preparáty.

Pramen: Gotino
Přeložil: N. Nikolov, 26. 07. 2017