čtvrtek 21. prosince 2017

Palác se zlacenými střešními taškami

Palác se zlacenými střešními taškami se nachází 50 km od Plovdivu
Autor: Cvetana Georgieva
http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86-%D1%81-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-50-%D0%BA%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-news828153.html
11. 12. 2017

Výzkum nejstaršího tráckého města se pozdržel pro nedostatek finančních prostředků. Pět set tisíc leva to je částka nezbytná pouze na ochranu a začátek výzkumné činnosti.

Дворец с керемиди от злато лежи на 50 км от Пловдив


Vykopávky zlatého města dávných Tráků, které se nachází poblíže města Karlova, může být největší archeologickou senzací nadcházejícího roku 2018. Leží pod silnou vrstvou zeminy na jižních svazích Staré planiny nad obcí Vasil Levski.
Město je z doby 6. století př. n. l.. Je nejstarším tráckým městem na světě. Město bylo o 200 let starší než jiné trácké město dnes ponořené pod vodami přehrady „Koprinka“, Sevtopolis, komentoval poslední poznatky radní města Karlova Dr. Emil Kabaivanov.
Tento objekt je zkoumán ředitelem Regionálního archeologického muzea Doc. Dr. Kostadinem Kisjovem. Výzkum na tomto místě již začal na konci 80. let 20. století a pokračuje pomalu s přestávkami pro nedostatek finančních prostředků.
Na archeologické vykopávky v citadele zlatého města, výzkum, restaurování, konzervování a zajištění nezbytné ochrany jsou nezbytné prostředky v rozsahu pět set tisíc leva (asi 6,5 milionů Kč).
Obec Karlovo nemůže vynaložit takové prostředky, avšak z místního rozpočtu budou vyčleněny prostředky nutné na pokračování vykopávek, prohlásil Dr. Emil Kabaivanov.
V tomto okamžiku obec započala proceduru, po které bude odkrývané trácké město zajištěno statutem národní kulturní památky a získá tak prostředky ze státního rozpočtu. Budeme hledat všemi možnosti ukázat světu nejstarší trácké město a část jeho velkoleposti, komentoval událost radní města Karlova.
„V nadcházejícím roce 2018 budeme organizovat mezinárodní vědeckou konferenci, na které představíme tráckou královskou rezidenci, chrám a dávné město poblíže obce Vasil Levski“, prohlásil dále Kabaivanov.

Zlaté střešní tašky pokrývaly palác tráckého panovníka, který postavil město, jemuž posléze vládl. Stejnou střechou byl pokryt chrám v jeho citadele. Solidně vystavěné budovy, kamenem obložené ulice a nádoby z luxusní keramiky ukazují bohatství a kouzlo města v podhůří Staré planiny.

Podle Doc. Kostadina Kisjova se jedná o jeden z nejzajímavější a pozoruhodných tráckých objektů a nejrannější nalezené město odkrývané u nás.

Skutečné vykopávky započaly až v roce 2005. Ukazují, že trácké město zaujímá plochu kolem 38 akrů. Na jeho severovýchodním okraji se nachází pozůstatky dosud nejranější odkrývané královské paláce, k němu přiléhají chrámy a hospodářská stavení. Archeologický objekt je datován do 6. a 5. století před naším letopočtem a je jediným dosud odkrývaným tráckým městem z této doby na našem území, vysvětlil Doc. Kisjov.

Palác tráckého panovníka byl postaven z velkých kamenných bloků. Střešní tašky, kterými byla stavba pokryta, zde byly pomalované. Celá panovnická rezidence s přiléhajícími stavbami byla opevněna masivní pevnostní stěnou, která místy dosahovala 2 metrů. Na dosud prozkoumané ploše kolem 4 akrů byly nalezeny luxusní předměty z dovozu původem z dávného Řecka a Egypta.

Дворец с керемиди от злато лежи на 50 км от Пловдив


Stěny sídliště jsou dochovány až do výše 1,5 – 2 metrů, což dovolí provedení úplné restaurace a rekonstrukce budov. Již byly odhaleny části kanalizace, zatím však není zcela prozkoumána. Dosud nebyla lokalizována nekropole tráckého města.

Doc. Kisjov zde nalezl nejranější chrám na našem území. Střešní tašky měly v té době zlaté pokrytí, jeho záře byla vidět po celém údolí. Sídlištní trácké centrum, které se dnes nalézá poblíže obce Vasil Levski, bylo pravděpodobně administrativním a politickým střediskem některého z nejrannějších panovníků Odrýsů na konci 6. a na počátku 5. století před naším letopočtem, ve kterém žili a kam cestovali řečtí mistři často najímaní tráckými panovníky k výstavbě hrobek nebo obraných staveb.

Nálezy, odkryté ve zkoumaných sektorech sídlištního centra, se skládají z místní trácké keramiky, dovozové řecké z černě zdobených nádob a amfor na víno dovážené z ostrovů Tasos a Samos, dále jsou zde hliněná závaží vřeten a vertikálním stavů, ozdoby, skleněné korálky a další ozdoby.

Stále ještě není možné určit jméno městského centra a jméno jeho zakladatele, při dalších výzkumech je velká pravděpodobnost nalezení písemného záznamu nebo nápisu komu byl zasvěcen. Trácké město poblíže obce Vasil Levski je možné považovat první hlavní město Odrýského státu, konstatují archeologové.

Doc. Kisjov sestavil plán nadcházejících nových vykopávek trácké rezidence, které zahrnují vykopávky citadely a potom i vnější části paláce. Těší se, že nalezne nápis, na základě kterého bude zřejmé jméno tohoto města, jako tomu bylo u Sevtopolisu a Kabile, možná bude nalezeno i jméno panovníka. Dosud byly prozkoumány 3 akry z celého území města, proto se očekávají zajímané nálezy.

Дворец с керемиди от злато лежи на 50 км от Пловдив


„Výzkum zlatého města dávných Tráků je velkým přínosem pro vědu tak i rozvoje celého regionu“, komentuje radní města Dr. Emil Kabaivanov.

Příslušná expozice po skončení archeologického výzkumu a restaurace jej promění v jeden z nejvyhledávanějších archeologických objektů.

Nejstarší trácké město na světě se nachází osm kilometrů od Karlova, vede k němu polní cesta v délce jednoho kilometru, která se zde odklání od Podbalkánské železniční tratě.

„Poblíže bude postaveno návštěvnické centrum, které bude ukazovat výzkumy a téze archeologů a bude ukazovat o životě dávných Tráků, komentuje radní města Karlova. Výstavba pohodlné cesty, která nebude nutně asfaltovaná, pouze zpevněná, aby zajistila pohodlnou dopravu turistů k tomuto místu“, zmínil Kabaivanov.
Praven: Marica.bg

Přeložil: N. Nikolov 21. 12. 2017