úterý 3. ledna 2017

Největší poklad nalezený v Evropě

Největší poklad nalezený v Evropě
27. 06. 2012


Celkem 750 kg ve zlatě z druhého tisíciletí nalezli dva amatérští archeologové na ostrově v průlivu La Manche.

http://www.snews.bg/files/site_data/Articles/19492/19492_main.jpg?1483387289
Keltské nálezy jsou nejlépe kótovány, nezávisle na to zda se jedná o mince, zbraně nebo umělecké předměty.
Nález mincí ukrytých před příchodem římského vojevůdce Julia Cézara o celkové váze 750 kg, nalezli dva amatérští nadšenci. Poklad byl ukryt před dvěma tisíciletími na ostrově Jersey, který se nachází v průlivu La Manche – mezi Francií a Velkou Británií, podle sdělení Daily Mail.
Podle odborníků se jedná o jeden z největších nálezů mincí v Evropě – 750 kg zlatých a stříbrných keltských mincí. Podle předběžného hodnocení se jedná celkem o 30000 až 50000 kusů. Podle numismatiků stojí každé mince 100 až 200 liber. Celková hodnota pokladu se odhaduje v rozmezí 5 – 16,5 mil. USD.
Podle odborníků byla výše zmíněná suma mincí skryta francouzskými Kelty na ostrově Jersey před vpádem Římanů v polovině 1. stol. př. n. l., kdy legionáři Julia Cézara pokořovali galské národy. V průběhu věků se kovové mince smísily s hlínou. Slepily se tak důkladně, že při jejich vyzvednutí vypadaly jako jeden celek. K jejich nálezu došlo pomocí detektoru kovů, který používali dva přátelé. 
Hledačům pokladů se po 30 letech pátrání splnil sen, po tom co slyšeli příběh o mincích nalezených v kořenech stromu vytrženého ze země při nesmírné bouři. Kolik peněz získají z nálezu, není známo, avšak podle slov jednoho z nálezců to bude příjemné doplnění radosti k nálezu mincí, které hledali tolik let.
Jedná se o největší nález dávných mincí v Evropě, podle Daily Mail. Předešlý rekord je také z ostrova Jersey z roku 1935. Tehdy bylo nalezeno 11000 mincí.
Pramen: dnes.bg

Přeložil: N. Nikolov 3. 1. 2017

Předchůdci Irů, byli příchozími od Černého moře

Předchůdci Irů, byli příchozími od Černého moře
- sdělení britských odborníků
29.12.2015 16:42


Британски учени: Ирландците са дошли от Черно море

Předkové soudobých Irů jsou příchozími od pobřeží Černého moře, sdělení BBC
Odborníci z University v Belfastu provedli genetický rozbor pozůstatků čtyř lidí, kteří žili na Zeleném ostrově mezi lety 5000 – 3000 před námi. Odborníci ze Severního Irska zjistili příbuzenskou informaci a shodu s geny obyvatel, kteří kdysi žili podél Černého moře. Příchod ženy a tři mužů v dobách první velké migrační vlny začal v Době neolitu (před 5343-5020 lety) a Době bronzové před třemi tisíci lety.

Odborníci zdůrazňují, že jejich výzkumy jsou provedeny s velkou precizností.

Přeložil N. Nikolov, 3. 1. 2017