úterý 1. března 2016

Nejstarší kalendář v Evropě

Nejstarší kalendář v Evropě je uschován v muzeu města Kjustedil v Bulharsku

publikováno 12. 3. 2015

http://static.blitz.bg/documents/thumbnails/520/201503/20150312.qaewobhmov.jpg

Nejstarší kalendář v Evropě je uschován v Regionálním historickém muzeu ve městě Kjustendil v Bulharsku. Kalendář má více jak 6000 let a je vyobrazen na základě hliněného modelu pece. Ukazuje dny lunárního měsíce a měsíce slunečného roku. Sloužil pravděpodobně k obřadnému nabírání obilí před setbou, na své horní straně má držadlo ve tvaru mloka. Na spodní straně keramického modelu pece je vyryto jedno z nejstarších vyobrazení kalendáře s vyznačením jarní rovnodennosti. Tato podoba kalendáře vyjadřuje tehdejší představy plynutí času, které dělili rok tří časových úseků – „setí obilovin“, „sklizeň úrody a tvorby zásob“ a období „klidu/čerpání ze zásob“.

V muzeu je také uložen antický podstavec slunečních hodin, který se stal důvodem, že v centru města bude postaven a zároveň vystaven model samotných slunečních hodin, potvrdili historikové ze zmíněného města, podle deníku „Monitor“.

Cyklické opakování čtyř ročních období jara, léta, podzimu a zimy, dne a noci zákonitě vedlo k požadavku pravidelného měření času a určování změn podle ubíhajícího času. Tak se zrodily první kalendáře“, vysvětlují odborníci. Ve spojitosti s tímto tématem zorganizovalo Regionální historické muzeum druhou muzejní tvůrčí dílnu pro děti na téma “zhotovujeme sluneční hodiny“.

Prosazuje se zde myšlenka, že děti se mají seznamovat se způsoby měření času od dávnosti do našich dnů. Téma je ovlivněno datem 21. března – svátkem města „Kjustendilské jaro“. Je to moment jarní rovnodennosti, kdy jsou den a noc v rovnováze, komentovali zástupci muzea. Dodnes je zde živá tradice vítat první sluneční paprsky na nejvyšším místě města – na chlumu Hisarlik, s vírou, že jaro začíná nejdříve tam a teprve potom sestupuje do města. /podle deníku BLIC/БЛИЦ/.


Přeložil N. Nikolov 29. 2. 2016