úterý 28. března 2017

Odhaleno tajemství původu Skytů

Odhaleno tajemství původu Skytů

03. 03. 2017


Золотой гребень скифов на выставке в ГИМ

Antropologové Moskevské university prohlásili, že legendární národy Skytů, žijící ve stepích Ukrajiny a Ruska, jsou původními obyvateli těchto míst, kteří se smísili s nevelkým počtem migrantů ze Střední Asie. Bylo to uvedeno ve stati publikované v  American Journal of Physical Anthropology.

Skytové jsou dávným národem, který žil na územích Přičernomořských a Přikaspických stepích v dobách 8. – 4. století př. n. l. V různých historických dobách historikové Ruska, Polska a řady dalších zemí považovali Skyty a jim příbuzné Sarmaty za „zakladatele“ svých národů, při nepochopení rozdílů mezi jazyky slovanskými a íránsky hovořícími národy. V současnosti se odborníci neméně úporně přou o původu Skytů.
Dnes existují dvě základní hypotézy původu Skytů“. Vysvětlila Alla Movsesjanová, antropoložka Lomonosovi Moskevské státní university. Podle první z nich jsou „Skytové příchozími na území Severního Přičernomoří ze Střední Asie i místní původní indo-evropské obyvatelstvo bylo jimi ovládnuto a asimilováno. Nebo jsou Skytové geneticky spojeni se národy srubové kultury – spojením národů pozdní doby bronzové známé z oblasti stepí a lesostepí mezi řekou Dněprem a pohořím Ural“.
Genetické údaje a zvláštnosti stavby skeletu a lebky u Skytů a jejich předpokládaných rodičů nám umožňují pochopit, která ze dvou převládajících hypotéz je pravdivá. Vedeny touto myšlenkou antropoložky A. Moysesjanová a její kolegyně, známá antropoložka Varvara Bacholdinová prozkoumaly strukturu tří stovek lebek Skytů z pěti různých populací těchto lidí, žijících v severních oblastech Přičernomoří a na Krymu.
Porovnáním drobných zvláštností anatomie lebek obyvatel místního osídlení, odbornice zkoumaly rodové zvláštnosti struktury, které jim pomohly pochopit, jak blízcí jsou Skytové a mnohem starší obyvatelé stepí Ruska a Ukrajiny, také rozdíly mezi národy Sarmatů a soudobých středoasijských kočovníků.
Jak vysvětlila antropoložka Moysesjanová různé variace ve struktuře lebky jako dodatečné nebo nepravidelné švy, nepravidelné srůsty, v základech lebeční kosti a ve švech máji dědičnou povahu. To dovoluje prozkoumat vazby mezi populacemi, dokonce v okamžiku, kdy chybí údaje DNK, s čímž však nesouhlasí někteří genetikové. 
Určením typických i drobných zvláštností lebeční struktury každého zkoumaného národa zjistily antropoložky Bacholdinová a Moysesjanová, že obě zkoumané hypotézy etnogeneze Skytů jsou částečně pravdivé: genofond Skytů se zformoval na základě potomků místní srubové kultury Doby bronzové a populací migrujících ze Střední Asie – Kultury andronovské a okuněvské.
Podobné závěry je možné učinit o původu Sarmatů, k čemuž podle slov odborníků zatím chybí podklady. Uvedené výsledky, jak poznamenala A. Moysesjanová opětovně vyvracejí chybné představy o tom, že Skytové a Sarmaté mohli mít nějakou úlohu při formování prvních slovanských národů, které byly prezentovány v sovětských dobách.
Podle hypotézy akademika Rybakova, vyslovené v knize „Herodotova Skytie“, se část skytských národů, tak zvaní Skytové-zemědělci, podíleli jistým způsobem v etnogenezi Slovanů vlivem jejich dlouhodobé geografické blízkosti. Představy o tom, že Skytové jsou přímými předky Slovanů, nemají opodstatnění, ani mezi archeologickými, ani antropologickými, ani genetickými a ani lingvistickými údaji“, - uzavírá antropoložka.
Přeložil N. Nikolov, 28. 3. 2017