středa 26. října 2016

Katolická církev se oficiálně omluvila za zabíjení katarů ve Francii

Katolická církev se oficiálně omluvila za zabíjení katarů ve Francii
 21. 10. 2016
католическа църква

Z historického hlediska nastala zásadní změna ve vztazích k bogomilům/katarům a jejich učení. 16. října se katolická církev oficiálně omluvila za svůj teror zamířený proti katarům. Této události se zúčastnil v Montséguru, poslední katarské pevnosti odolávající albigenské křížové výpravě, biskup z Amienu a odsloužil mši svatou za prominutí. 30. září letošního roku Paříž navrátila historické jméno Jižní Francii – Occitanie. Tato událost je výsledkem 20 leté bitvy lidí z této oblasti za navrácení historického jména.

Tyto dvě nové zprávy sdělila Nadace „Bulharské centrum inspirace“ pro agenturu Portál12. Zde je rozhovor s profesorem Daljanem Popchristovem – zakladatelem nadace.

Pane profesore, proč jsou tyto události tak důležité i pro nás v Bulharsku? Jaké je spojení mezi Occitánií a Bulharskem?

Katarské hnutí převzalo učení bogomilů, které se rozšířilo po celé Occitánii. Jakmile došlo k takovému průlomu v přehodnocení dějin, můžeme doufat, že jednoho dne i v Bulharsku, začneme hovořit jinak o hnutí bogomilů, jak zasluhuje. Budou vyloučeni se soupisu nebezpečných heretiků a budou uznáni za lidi, kteří usilovali o ustavení a zveřejnění autentického apoštolského křesťanského učení.

V jejich tak zvané „Tajné knize“ nebo také „Bogomilském evangeliu“ není jediné slovo, které by bylo rozporu s kanonizovaným textem sv. Jana a poselstvím apoštola Pavla.

V posledních letech se ve společnosti začalo o bogomilech hovořit pozitivně. Byl vyvolán velký zájem o bogomilské učení, na čemž máte Vy osobně svůj přínos. Proč se rozchází zájem veřejnosti k tomuto učení a jeho popírání ze strany institucí?

Problém spočívá v tom, že církev je dosud v područí středověkého chápání v postojích k bogomilskému vyznání, které bylo vystaveno pronásledování až do 10. století a prohlášeno za herezi. Je to pochopitelné, protože v té době bylo mnoho učení a bogomilské učení bylo směšováno s jinými herezemi – všechna byla shodně označována za škodlivá. Nejvýraznějším bylo ztotožňování hnutí adamitů s hnutím bogomilským, přitom obě nemají nic společného. Od těch dob je tradováno popírání těchto hnutí, a nikdo se nad tím nezamýšlí. Všichni se odkazují na dva písemné zdroje – jedním je sv. Kosmas, píšící proti bogomilům a tzv. Borilův nekrolog také bojující proti nim.

Je to důvod, že se čím dále více lidí se zajímá o učení bogomilů? Proč se právě dnes probouzí tento zájem?

Protože až teprve dnes nastal čas na vyjádření skutečné pravdy. Bogomilské hnutí není jediným trnem v našich dějinách – není jediným bodem, který je neustále popírán, chybně interpretován. Mnoho okamžiků v našich dějinách bylo manipulováno a převráceno. Nastal okamžik, kdy se lidé dožadují pravdy a usilují o její poznání.

Rozhodnutí katolické církve omluvit se za spáchaná zvěrstva je prvním krokem ke spravedlnosti a pravdě. Jedná se o velký průlom v chápání a vztahu k dějinám. Fakt, že přichází z nejvyšších míst západní církve je velmi podstatným znakem.

Pramen: Портал12

Přeložil N. Nikolov 26. 10. 2016Žádné komentáře:

Okomentovat