čtvrtek 3. listopadu 2016

Překrásné mozaiky a staré fresky

Překrásné mozaiky a staré fresky vysvobozené z nánosů baziliky v Plovdivu

30  října 2016

http://www.no-comment.bg/admin/img/2016-10/img_2862431991_1f05818493_800x600_0.jpg

Centrální výzdoba mozaikové podlahy znázorňující páva s široce rozprostřeným ocasem a biblickými scénami to jsou další překvapení Velké baziliky v Plovdivu.

Výzkumy překonaly všechna naše očekávání. Barevná mozaika je u hlavního vchodu do baziliky, která přiváděla věřící do chrámu. Kolem páva, ohraničeného velkým kruhem z barevných kamínků, jsou rozmístěny menší medailony s ptáky a dvěma váhy představující nádoby s rukojetí“, sdělila pro deník „24 chasa“ arch. Ženi Tančeva – vedoucí týmu archeologů, kteří pracují na místě.

http://www.no-comment.bg/admin/img/2016-10/img_6909512810_8bd64360b8_800x600_0.jpg

Podle slov architekta bazilika fungovala do konce 6. století a samotná stavba byla zničena roku 602 po silném zemětřesení.

Nekropole v okolí baziliky je datována od konce 10. století do první poloviny 12. století. Archeologové odhalili 30 novým pohřbů z doby středověku v severní části objektu. Bylo to umožněno tím, že město uzavřelo rušnou komunikaci souběžnou se současnou katolickou katedrálou a tím zajistilo přístup výzkumníků na tomto území ze severu.

Architektka Tančeva dodala, že při starých vykopávkách v jižní části baziliky bylo nalezeno 98 pohřbů. Archeologové nejsou překvapeni, protože po prvních odhalených nálezech předpokládali, že nekropole pokračuje na sever, kdy bylo následně odhaleno 30 pohřbů.

Všechny pohřby jsou křesťanské, těla jsou orientována ve směru západ – východ, chybí zde hrobové jámy, což nám říká, že nekropole byla velice chudá.

Podle vedoucí výzkumu se bazilika a hroby doplňují, protože památka místních byla předávána dalším generacím, že se jedná o sakrální posvátné místo, že zde stávala křesťanská bazilika.

http://www.no-comment.bg/admin/img/2016-10/img_2958926761_5a38cace81_800x600_0.jpg


Oba nálezy mají náboženský křesťanský ráz, kdy jsou i případy, kdy těla mrtvých jsou pokládána přímo na mozaiku. Dosud máme zjištěny tři úrovně pohřbů jeden nad druhým, kdy nejvyšší se nachází 80 cm nad mozaikovou podlahou.

Čištění a zaznamenávání nekropole je velmi pomalá a pracná procedura. Pouze u dvou dětských pohřbů bylo nalezeno 5 skleněných náramků, jeden skleněný náramek byl nalezen u staré invalidní ženy, jakož i několik náušnic, vyložila arch. Ženi Tančeva.

Demontáž mozaiky a jejich zpevňování začalo již v minulém roce.
Dosud byla odstraněna horní vrstva, zatím se pracuje v dolní ploše, zatímco větší horší plocha v severní části, není dosud zpracována, vysvětlila vedoucí projektu.

Území výzkumu se dále nebude rozšiřovat a celou budovu nebude možné obsáhnout, protože se rozkládá pod současnými stavba zejména katolické katedrály, na jiné části vedou soudobé komunikace, doplnila arch. Tančeva.

http://www.no-comment.bg/admin/img/2016-10/img_9735840616_681e8eac2d_800x600_0.jpg


Práce archeologů je závislá na počasí, bude pokračovat do posledních teplých dnů.
Výsledky vykopávek budou vystaveny v již schváleném objektu, polovina bude v moderní, prosklené a odlehčené budově, druhá část baziliky bude vidět z pěší zóny.


Přeložil: N. Nikolov, 3. 11. 2016