úterý 11. října 2016

Odborníci odhalili největší Čingischánovo tajemství

Odborníci odhalili největší Čingischánovo tajemství 
http://news-glance.com/42151-uchenye-raskryli-glavnuyu-tainu-chingisxana-full.html
Наука, 
05. 10. 2016

Ученые раскрыли главную тайну Чингисхана


Odborníci z Koreje a Mongolska došli na základě analýzy pozůstatků pravděpodobných potomků Čingischána k závěru, že první chán Mongolské říše náležel k haploskupině typické pro Evropany.

Výzkumníci provedli DNK analýzu koster, nalezených v pohřebišti Tavan Tolgoj v Mongolsku. Výsledky ukázaly, že přestože lebky těchto lidí nesou mongoloidní znaky, jejich předci náleželi k evropské haploskupině. Zjištěné údaje jsou v protikladu s dosud přijatým názorem, že zakladatel Mongolské říše náležel k asijské haploskupině.

Pro účely analýzy odebraly vzorky sedmi lidí z pěti mohyl Tavan Tolgoj. Čtyři patřili mužům, tři náleželi ženám. Pouze z pěti nalezených koster se odborníkům podařilo zjistit příslušnost koster k vybraným haplo-skupinám.

Předešlá analýza ukázala, že v mohylách Tavan Tolgoje se nacházejí pozůstatky osob, náležejících do Čingischánova klanu. Jedním z důkazů jsou vyobrazení sokola na nalezených zlatých ozdobách. Analýza mohyl ukázala, že pocházejí z let 1130 – 1250. 

Verze s „evropským“ Čingischánem se neshoduje s historickými údaji. Podle pramenů měl chán Mongolské říše více jak 12 dětí: osm synů a čtyři dcery. Jeho děti, postupně přivedli na svět velké množství potomků. Například jenom jeden z jeho synů zanechal 40 synů, jejichž jména jsou neznámá.

Zároveň předpoklad, že Čingischán náležel k mongoloidní skupině, nevyvolává žádné otázky. Mutace, určující příbuznost haploskupin, vznikla přibližně před 1000 let a nemůže náležet samotnému Čingischánovi nebo jeho předkům z kladu Bordžiginů. Přitom se samotná skupina rozšiřuje velikou rychlostí: každý dvoustý soudobý muž je právě nositelem uvedeného genů. To zcela odpovídá historickým údajům, podle kterých stovky vnuků Čingischána měli za posledních 1000 let povinnost zanechat miliony potomků…


Přeložil: N. Nikolov, 11. 10. 2016