čtvrtek 6. října 2016

Archeologové našli v zatopené oblasti antickou mozaiku

Archeologové našli v zatopené oblasti antickou mozaiku neuvěřitelné krásy (8 snímků)
Autor: Felis Catus

28. září 2016, 08:00


Nikdo se nezamýšlí nad tím, jak uvidí náš svět lidé v budoucnu, kdy jej archeologové začnou rekonstruovat podle pozůstatků naší civilizace? Co si budou myslet o našich iphonech a dalších předmětech? My se také nemůžeme dopátrat, k čemu byly určené ty nebo jiné nálezy současných archeologů. Některé z nich jsou předměty každodenní potřeby, jiné nás zarážejí svou krásou. Příkladem jsou mozaiky nedávno nalezené v Turecku.

Představte si udivené obličeje archeologů, kteří se dokopali k veledílům ve stáří 2000 let, dávno ukrytým před denním světlem.
Только представьте лица археологов, докопавшихся до этого 2000-летнего шедевра, давным-давно не видевшего света дня! археология, история, мозаика


Dávné město Zevgma na území Turecka, zde našli mozaiku, která se částečně již nachází pod vodou.
Древний город Зевгма на территории Турции, где нашли мозаику, большей частью находится под водой. археология, история, мозаика

Pramen: img.diply.com

Přehrada na řece Eufratu, se nachází méně jak 2 km od města, vedla k nesmírnému zatopení místního území. V průběhu mnoha let se hladina vody postupně zvyšovala, což pomohlo místním archeologům.

Věděli, že město bude zcela zatopené, proto tým archeologů pod vedením profesora Kutalmise Gorkaje znásobil své úsilí při vykopávkách pro záchranu dávných relikvií.
Зная, что город скоро затопит полностью, команда археологов под руководством профессора Куталмис Горкай удвоила усилия по раскопкам, чтобы успеть спасти древние реликвии. археология, история, мозаика

Pramen: img.diply.com
Mozaika zobrazuje 9 řecké múzy, podle slov archeologa zhotovené jako unikátní zakázku místního majitele domu.

Majitel domu musel být velmi vzdělaným, kterému nebyla cizí věda ani umění.
Видимо, домовладелец был хорошо образован и не чужд науке и искусствам. археология, история, мозаика

pramen: img.diply.com
Ve městě Zevgma bylo nalezeno množství různých mozaik kromě již zmíněné.

Zevgma se nachází na jihu Turecka – na hranici dávných říší a křižovatce cest a času.
Зевгма располагается на юге Турции - на границе древних империй, на перекрестке времен. археология, история, мозаика

Pramen: img.diply.com

Město bylo založeno jedním z generálů Alexandra Makedonského a po třech stoletích bylo ovládnuto Římany. Tím, že město bylo hraničním, stala se Zevgma střediskem obchodu a setkávání různých kultur.

Jedná se o jediné velké město v oblasti, které se z helénského obyvatelstva stalo římskou pevností. Jedná se o ideální místo pro výzkum kulturních změn přechodu od jedné civilizace ke druhé“, říká Kutalmis.

Velká část mozaiky zobrazuje postavy řecké mytologie. Například, výše – Tálie, divadelní múza.
Большая часть мозаик изображает персонажей греческой мифологии. Например, выше - Талия, муза комедии. археология, история, мозаика

 Pramen: img.diply.com

Na mozaice výše – Oceán a Tétis.

Na některých mozaikách je vidět i římské vlivy – jako například na této mozaice, vyobrazení cikánky.
На некоторых мозаиках видно и римское влияние - как, например, на этой мозаике, изображающей цыганку. археология, история, мозаика

Pramen: img.diply.com
V dobách rozkvětu žilo ve městě Zevgma kolem 80000 obyvatel. Její zánik je spojován s pádem Římské říše. Město bylo zcela zapomenuto na celých 1700 let.

Tým profesora Kutalmise stále ještě pracuje, bez ohledu na vzestup hladiny jezera, plánují zachránit a zrestaurovat zbývající část dávného města.
Команда Куталмис все еще работает, несмотря на наводнение; они планируют сохранить и отреставрировать сохранившуюся часть древнего города. археология, история, мозаика

Velká část historie města Zevgma zůstane pro nás neznámou, přitom to bude dílem lidských rukou – přehradou – taková krása bude pohřbena po staletí. Stejně tak můžeme očekávat nové z nálezů antické krásy!

Pramen: diply.com — přeloženo ze zdroje: fishki.net


Přeložil N. Nikolov, 6. 10. 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat