čtvrtek 8. října 2015

Velká bazilika ve městě Pliska – kopie římské katedrály „San Pietro“

Velká bazilika ve městě Pliska – kopie římské katedrály „San Pietro“

18. září 2015 13:12Bazilika San Pietro
Božidar Dimitrov, ředitel Národního historického muzea v Sofii nedávno obdržel darem  grafiku z 15. stol. od jednoho Bulhara žijícího v Itálii. Je na ní zobrazen hlavní chrám Katolické církve v Římě „San Pietro“ (sv. Petra). Tento chrám byl postaven v 9. stol., později byl zbořen v 17. století, aby mohla být podstavena současná katedrála. Na první pohled je zřejmé, že původní chrám „San Pietro“ z 15. století v Římě byl předobrazem pro výstavbu Velké baziliky v Plisce (někdejším hlavním městě Bulharska). To se týká nejenom ústřední stavby chrámu ale i staveb souvisejících. Včetně proslavené posvátné studny v centru atria, obydlí církevního hodnostáře (samotného papeže v případě Říma), dále mnišských obydlí připojených k severní stěně chrámu, rozmístění je shodné i v Plisce.

Pro bulharské archeology není tato podobnost překvapením. Je známo, že výstavba Velké baziliky započala v roce 865, kdy bulharská církevní správa byla řízena (do roku 870) přímo z Říma. Je také známo, že Řím vypravil jako vedoucího bulharské církve arcibiskupa Formosu Portuenského. Je přirozené se myslet, že při zahájení stavby katedrálního chrámu v Bulharsku byly použity plány jednoho známého chrámu, považovaného za ústředí křesťanství.

Jediným rozdílem je, že římská „Velká bazilika“ má atrium (nádvoří s kolonádou) ve tvaru čtverce zatímco v Plisce je prodloužen pravoúhlý plán. To bylo očividně provedeno s cílem uspokojit ambice cara Borise I., aby mělo Bulharsko největší církevní budovu v Evropě.Žádné komentáře:

Okomentovat