čtvrtek 1. října 2015

Legendární město Kabile – město Kibely, Spartoka a nejranějších křesťanů

Legendární město Kabile – město Kibely, Spartoka a nejranějších křesťanů
Přepokládá se, že staré město honosilo jménem trácké bohyně – matky Kibely, vyobrazené na skalním reliéfu svatyně na “Zaječím vrchu“. Zejména o podhůří této dávné astronomické observatoře, vzniklo jedno z největších obchodních a kulturních středisek v rozsahu někdejší Trákie.

DSC_0704 (3)

Kabile je jméno jediného zcela prozkoumaného tráckého města, jehož pozůstatky jsou rozsety poblíže současného města Jambol. V současnosti je již část nalezených pozůstatků obnovena a zakonzervována, nalezené artefakty z místa zdobí vitríny moderní muzejní sbírky vybudované z prostředků europrojektu na okraji archeologické rezervace.

09

Na místě dávného města Kabile, nebylo postaveno žádné soudobé město, to významně usnadnilo archeologický výzkum a následnou konzervaci nálezů. Život se v těchto místech nezastavil více než tisíc let. Předpokládá se, že základy města Kabile, pochází z konce 2. tis. př. n. l.. V průběhu staletí se sídliště rozrůstalo, přibyli široké pevnostní zdi a obranné věže, obytné stavby, ulice a chrámy.

02

Roku 341 př. n. l. ovládl město Alexandr Makedonský. Avšak po rozpadu jeho říše se město Kabile, znovu stalo součástí panství tráckého národa Odrýsů a stalo se rezidencí panovníků Spartoka a později i Skostoka. Na konci 3. a na počátku 2. století př. n. l. se město Kabile stalo jedním z nejvíce prosperujících měst v této části Evropy, dosáhlo 7000 stálých obyvatel. Archeologové zde narazili na stopy po chrámu bohyně Artemídy, považované za ochránkyni místního obyvatelstva, jež byla v podstatě pokračovatelkou svého vzoru bohyně-matky Kibely.
04

Byly zde nalezeny stopy po Apollonově oltáři, po obytných a obchodních stavbách a velkém městském náměstí, se skladem obilovin (choreum). „Soudě podle nalezených artefaktů, zde žili zámožní lidé“ – tvrdí Stefan Bakardžiev – ředitel Regionálního historického muzea v Jambolu.

03

Svědčí o tom výrazně zdobené nádoby, luxusní šperky, skleněné láhve – lakrimarie původem z Egypta (nádoby na sběr slz v dobách pohřbů), množství amfor s razítky ze vzdálených zemí hovoří o zámožném obyvatelstvu, které bylo otevřené světu a vnějším vlivům. Město Kabile mělo ražbu vlastní měny, byly zde raženy bronzové a stříbrné mince s neměnným zobrazením Artemídy.

05

Později v dobách římské nadvlády se město proměnilo v jeden z největších vojenských táborů v provincii Trákia. „Bylo zde nalezeno a prozkoumáno celkem 15 architektonických objektů. Mezi nimi části tráckých pevnostních zdí s obranými věžemi, dvěma římskými lázněmi, dvěma velkými kasárnami, byla zde celá pozdně antická čtvrť, ranně křesťanské chrámy a další“ – vypověděl Stefan Bakardžiev. Některé ze staveb byli restaurované, konzervované a jsou přístupné pro turisty. A dále:

08
„Město Kabile je jedním z největších raně křesťanských center na dnešních bulharských územích. Místní bazilika pochází ze 4. stol. a je možná největší co do rozlohy u nás. Podle historických pramenů místní biskup Severus z Kabile se zúčastnil Druhého církevního sněmu v Serdice (dnešní hlavní město Sofia) roku 342. Město Kabile tak bylo potvrzeno jako jedno z velkých biskupských center raného křesťanství. Ne náhodou se zde nachází dva raně křesťanské chrámy. Část z podlahové mozaiky je vyložena v muzeu a druhá část je v baptisteriu. Předpokládáme, že zde žili jedni z nejranějších křesťanů v této části Evropy“.

011 (2)

Podobně jako většina starých měst zažilo město Kabile svůj vzestup a pád. Po více jak tisíci letech existence města s vládou Alexandra Makedonského, Odrýských panovníků a římských legionářů město zaniká. Na konci 6. stol. sem přicházejí barbarské národy.
06 (2)

„Jedná se pravděpodobně o Avary, Slovany a rané Bulhary. V té době zde také proběhlo velké zemětřesení, které změnilo tok blízké řeky Tundže. Se změnou toku se celá dvoukilometrová složitá kanalizační soustava zanesla a přestala sloužit. Následkem byl odchod obyvatelstva a zánik města“ – vysvětlil Stefan Bakardžiev.

10

Nastal tak konec města Kabile – legendárního města, jehož sláva se nesla napříč antickým světem. Dnes z někdejšího obchodního a kulturního střediska zůstaly jenom ruiny a mimořádné artefakty, shromážděné ve zde ležící archeologické rezervaci muzea. O životě a bydlení lidí zde se lze dozvědět z expozic dotvořených v podobě „kastelu“, nebo římského tábora, kde nadšenci oblečení do dobových kostýmů legionářů předvádějí svá vystoupení pro návštěvníky rezervace.

Cestování bez hranic podle Venety Nikolové

Přeložil N. Nikolov 1. 10. 2015


Žádné komentáře:

Okomentovat