čtvrtek 8. října 2015

Nalezen předchůdce města Primorska v Bulharsku

Nalezen předchůdce města Primorska v Bulharsku

čtvrtek 3. září 2015

Сензация! Откриха предшественика на Приморско

Unikátně zachovalá pevnost byla nalezena archeology nedaleko Primorska. V ústí řeky Ropotámo byla odhalena pevnost Farmakida, datovaná do 6. stol. př. n. l., podle sdělení ředitele NIM (Národního historického muzea) prof. Božidara Dimitrova pro deník Burgasnews. Na základě informace místních lidí, skupina odborníků vedená doc. Ivanem Christovem začala vykopávky v místě, ke kterému si museli archeologové doslova prokácet stezku s mačetami v rukách, napříč džunglí mezi řekou a mořem. Bylo zjištěno, že pevnost byla o rozloze 3 akrů a měla stěny, které jsou zachovány do výše 2,5 metrů.

Farmakida (město léčitele podle překladu z řečtiny) bylo antickým jménem současného Primorska. Antické sídliště bylo silně opevněné pevnostní stěnou. Bylo odhaleno expedicí NIM, vedenou zástupcem ředitele doc. Ivanem Christovem na počátku léta 2015.

„Před dvěma dny při výkopech v ústřední věži pevnosti začali archeologové zacházet mince z konce 2. stol. př. n. l. a začátku 1. stol. př. n. l. Jedná se o bronzové a stříbrné mince původem z města Apolonia Pontika (dnešní Sozopol) a mince z doby Alexandra Makedonského, ražené po jeho smrti pro velký zájem o ně. Zatím bylo nalezeno 20 mincí, je však již zřejmé, že jejich počet bude mnohem větší, jakmile bude celá věž zcela prozkoumána v následujících dnech. Zatím je zřejmé, že se jedná o „mince z pokladny“ správce pevnosti. Ve věži, která je stavu v jakém, byla při dobývání, kdy k radosti archeologů podlehla plamenům“ prozradil profesor. Podle názoru odborníků, tento poklad mincí určuje dobu zániku celého sídliště.

Datování pokladu mincí ukázalo, že zánik města nastal v dobách pochodu římského vojevůdce Marka Lukula v roce 72 př. n. l. proti Pontijskému králi Mitridatovi VI. Města a Trákové z jižní části Černého moře byli spojenci Mitridata. Ten jim sem vyslal vojenské posily vedené vojevůdcem Epitinchanonem. Legie Marka Lukula rozbili vojska pontijská a spojené armády Apolonie a ostatních Tráků. Apolonia byla srovnána se zemí. To samé se zřejmě stalo i s městem Farmakida a s ostatními tráckými městečky v jejím okolí. Prof. Dimitrov je toho názoru, že rozdíl od antického města-státu (starého Sozopolu), které se znovu probralo k životu, přestalo město Farmakida existovat.

Pevnost měla tří podlažní věž. Kolem věže stály budovy, které nebyly pokryty v té době běžnou slámou, na střechách ležely dovozové keramické tašky z Korintu. Byla zde nalezena keramika z Pergamu s reliéfy antických bohů na stěnách, bohužel se nezachovala ani jedna nádoba v celku.

Starosta města Primorska Dimitar Germanov nechal alespoň prozatím proložit cestu k pevnosti kamennou drtí, aby bylo možné sem dojet vozidlem. Komise ministerstva kultury vyjádřila mimořádné hodnocení práce týmu doc. Ivana Christova při záchraně této památky.

přeložil: N. Nikolov dne 8. 10. 2015