čtvrtek 28. června 2018

Trojská válka – koně a povozy – Dokončení


Trojská válka – koně a povozy – Dokončení

15. října 2015 Vjačeslav Špakovskij


Povozy zjevně přivezli (složené) s sebou, stejně jako koně, na místě je poskládali … a předali svým vojevůdcům, kteří na ni vyjížděli na válečné pole, naložené bronzovým brněním. Jednak šetři síly, na vozech vezly zásoby kopí a svazky šípů. Bojové střety na povozech, takové jaké se probíhaly mezi Chetity a Egypťany zde neprobíhaly, protože pro mě nebylo místo. Řekové – Achajci měli nedostatek povozů i koní, k tomu aby jízda pracovala samostatně oddělená od ostatních svých bojových sil.

http://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444728803_voiny-na-kolesnice-s-drotikami-v-rukah-iz-tirinfa.jpg

Bojovníci na povozech s oštěpy v rukách. Vyobrazení na nádobě z Tirinfa.

Vzhled povozů se ničím nelišil od povozů egyptských. Pravdě podobně, se jednalo o tehdejší «trend». Dvě kola s obvodem z břízy (proč právě z břízy není dosud jasné) s lehkým zábradlím do úrovně pasu, dále oj pro zapřažení právě dvou koní.

http://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444728786_mikenskaya-kolesnica.jpg

Mykénský válečný povoz. Soudobá rekonstrukce. (z knihy Fields N. Bronze age war chariot. Oxford: Osprey (New Vanguard series №119). 2006.)

Je pravda, že žádný povoz z mykénského období se do naší doby nedochoval (na rozdíl od egyptských), za to vyobrazení válečných povozů máme v dostatečném množství, proto o jejich vzhledu máme dnes představu.

http://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444728724_kolesnichiy-i-voin-v-shlemah-iz-kabanih-klykov-rekonstrukciya-freski-iz-pilosa-xiii-v.-do-n.e.jpg

Bojovník na povoze a vojín s přilbou z kančích klů, rekonstrukce fresky z Pilosu 8. století př. n. l.


Poznámky:

Autor stati pro nedostatek dostupného materiálu ukázal čtenáři poněkud jednostrannou interpretaci válečného potenciálu bojujících stran z doby Trojské války. Je pravda, ukázal výzbroj a výstroj bojovníka achajského období. Nezmínil strategii a taktiku protilehlé strany, strany trojské – respektive trácké. Zatímco strana achajská - řecká vystupuje podle Homéra jako invazní armáda sdružených řeckých měst (bez ohledu na záminku). Je to armáda připravená na boj z blízka a boj velice osobní. Značnou nevýhodou jejich postavení bylo, že neměli k dispozici a neznali postupy k ničení mohutných pevnostní zdí a další možnosti jejich překonávání.

Strana trojská je stranou ohroženou postavená, za vysokými nedostupnými hradbami dávala přednost bojům na dostřel šípu a kopí. Je pravda, že byla vystavena bezprostřední námořní blokádě, měla proti nepříteli jednu další výhodu možnost zásobování po souši i z velice vzdálených oblastí, zajišťovanou pomocí koňských povozů.

Chov a pěstování koní je jednou z velikých předností tráckých národů. Svědčí o tom hrobky v mohylách tráckých panovníků, kam jsou přiváženy jejich ostatky na čtyř kolových, dvounápravových povozech, zdobené a slavnostně uložené pro potřeby panovníka v jiném světě. Dokládá to i výzdoba hrobek v Údolí tráckých králů, kteří si bez koní nedokáží život ani představit.

Výzdoba hrobky tráckého panovníka v Kazanlaku

 Výzdoba hrobky tráckého panovníka – Kazanlak, Bulharsko

Nekonečný dlouholetý zápas dvou protikladných stran, byl pro stranu řeckou mnohem více vyčerpávající, válka se změnila na boj o zásobování bojujících stran. Zatímco řecká strana nemohla spoléhat na zásobování po moři pro nízkou kapacitu lodí, určených pro přepravu lidí ne nákladu. Vyčerpávající pobyt na cizím území vedl jen k dalšímu pirátskému plundrování okolí Troje a nevyhýbalo se ani bezbranným chrámům na cizím území.

Trojská strana měla k dispozici nekonečný proud povozů vezoucí náklad a posily i ze vzdálených míst.

Tepaná výzdoba na nádobě na víno s koňským zápřahem

 Řemeslné zpracování nádoby na víno nedává pochyb o způsobu použití koňského zápřahu

Další vyobrazení výstroje a výzbroje z doby Trojské války je možné vidět v muzeích většiny okresních měst Bulharska. Jedná se mimořádné doklady vyspělosti srovnatelné s kulturou Mykén a Troje.

Další nálezy je možné prohlédnou na následující adrese:


Přeložil a komentoval:

Nikolaj Nikolov, 28. 06. 2018

Žádné komentáře:

Okomentovat