čtvrtek 14. června 2018

Trojská válka - rekonstrukce meče (část sedmá)


Trojská válka - rekonstrukce zhotovení meče (část sedmá)
12. října 2015 Vjačeslav Špakovskij


Na konci uvedeného tématu Trojské války (ke kterému zbývá připomenout význam povozů, lodí a zmínit se o významu „Mořských národů“) se ozvala celá řada aktivních čtenářů, kteří mě přinutili toto téma rozšířit. Za prvé při výkladu faktického materiálu, podloženého archeologickými nálezy, zazněly dotazy, které se vztahují k taktice používání a zvláště efektivnosti – toho kterého druhu zbraně mykénské doby. Je pochopitelné, že taková věda, jakou je dějepis na tyto otázky odpovědět nemůže, může odpovědět jen prostřednictvím práce odpovědných autorů. Za druhé vznikla polemika vztahující se na zvláštnosti zpracování bronzu. Někomu se zdálo, že bronzový rapír musí být těžký jako pětilitrová nádoba vody, jiný tvrdil, že bronzový odlitek se nedá kovat. Nezbylo než vyhledat názory odborníků z této oblasti. Za třetí jiné zaujaly štíty, jejich konstrukce, možnost odolávat úderům bronzových zbraní a jejich váha.

Bylo nezbytné vyhledat názory lidí, kteří se zabývali rekonstrukcemi starých technologií, lidí s významnými znalostmi a odbornou praxí, kteří by na základě svých zkušeností něco potvrdili, jiné vyvrátili. Moji známí kovolijci bronzových soch se proto nehodili: jedná se o umělce a ne o technology. Zvláštnosti práce s kovem neznají a zbraněmi se nezabývali. Sháněl jsem odborníky známých muzeí a probíral se jejich sbírkami, pracujícími s artefakty a jejich zakázkovou výrobou. Kvalita jejich práce (ohlasy na jejich výtvory) má odpovídat názorům „kabinetních“ historiků, jejich výtvory musí mít značnou úroveň.

Троянская война и ее реконструкция (седьмая часть)

Soudobé repliky bronzových mečů: nahoře meč typu H a dole meč typu G.

Po dlouhém hledání se mi podařilo najít tři odborníky pracující v této oblasti. Dva jsou z Anglie a jeden pochází z USA, bylo nutno od nich získat souhlas s používáním jejich odborných textů a fotografického materiálu. Právě díky nim se taje historie otevírají čtenářům, kteří tak mají unikátní možnost shlédnout jejich práce, seznámit se s technologiemi a osobními komentáři k uvedenému tématu.


 Neil Barridja se svým výtvorem s rukách

Začneme tím, že dáme slovo odborníkovi, tím je Neil Barridja, Brit, který se zabývá výrobou bronzových zbraní již 12 let. Považuje pro sebe za nejhorší okamžiky, kdy do jeho dílny přichází „rádoby odborníci“, kteří tvrdí, že to samé by dělali na soustruhu, dvakrát rychleji a za poloviční cenu. „Jednalo by se však o zcela jiný meč“ – odpovídá jim Neil, ne vždy je však přesvědčí. „Co s takovými tvrdohlavými ignoranty“?!. Pokud se budeme zabývat problémem vážně, on sdílí názor anglického historika z 19. století Ricarda Bertona, že „historie vývoje meče je zároveň historií lidstva“. Tím také tyto bronzové meče a dýky zakládaly dějiny, staly se základem – právě naší soudobé civilizace, založené na zpracování kovu a strojů!

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444202925_ci-type-74cm-650g.jpg

Meč typu CI. Délka 74 cm. Váha 650 gramů. Jak je teď vidět, rapíry té doby nebyly vůbec těžké a také s nimi bylo možno šermovat. V celku to znamená, že bronzové meče nebyly o nic těžší než meče železné!

Analýza nálezů dokládá, že nejstarší „rapíry“ 17. -16. stol. př. n. l. byly také nejsložitějšími, pokud je budeme studovat z pohledu profilu čepele. Je na ní vidět celá řada žeber a drážek. Značně mladší čepele jsou výrazně jednoduší. Je to zbraň bodná, kde k čepeli je připevněná dřevěná rukojeť, spojené mezi sebou pomocí nýtů. Později se rukojeti odlévali společně s čepelí, velmi často jsou zde podle tradice vypouklé hlavice nýtů na rukojeti zachovány, přičemž zábrana byla držákem čepele!

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444203041_mikenskaya-rapira.jpg

Mykénský zcela odlévaný bronzový meč.

Meče se odlévaly v kamenných nebo keramických formách. Kamenné byly složitější, proto i strany čepele se často lišily jedna od druhé. Keramické formy mohly být jak skládané, tak i úplné, dalo se pracovat podle technologie „ztracené formy“. Základ formy mohl být utvořen z vosku – dvě zcela shodné poloviny, odlité ze sádry.

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444203032_avtorskaya-glinyanaya-forma.jpg

Autorská hliněná forma.

Měděná (homérovští „Řekové“ bronz nerozlišovali, pro ně to byla také měď) tavenina, používaná v mnohem mladších mečích (u starších tomu tak nebylo!), obsahovala přibližně 8-9% cínu a 1-3% olova. Tyto prvky se přidávali k vylepšení tekutosti bronzu u pracných odlitků. 12% cínu v bronzu je rozhraní – kdy se kov stává velice křehkým!

Co se týče směřování vývoje meče, zde se setkáváme s jednoznačným vývojem od bodné zbraně meče-rapíru k sečnému listovému meči s rukojetí, která je prodloužením čepele! Dále je důležité poznamenat, že analýza zpracování kovu ukazuje následující závěr: ostří čepele bylo u bronzových mečů vždy kované, ke zvýšení pevnosti! Samotný meč byl odléván a řezné ostří bylo vykováno! Provést tak náročnou operaci přitom neporušit žebroví na čepeli nebylo jednoduché! (Ti, kteří o tom psali ve svých komentářích, se mohou radovat! Právě tak tomu bylo!). Proto byl meč pružný a zároveň i pevný současně! Testy ukázali, že takový listový meč dokázal jedním úderem přepůlit pětilitrovou plastovou nádobu s vodou polovinou napříč!

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444203109_listovidnyy-mech.jpg

Listový meč z bronzu

Jak vypadá meč, který je vytažen z odlévané formy? Špatně! Na následující fotografii je ukázáno, jak to vypadá a proč je nezbytné ještě velké mnoho času a úsilí, přetvořit polotovar do finální podoby hotového výrobku!

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444203099_1.jpg

Právě odlitá čepel meče

Je nutno odlámat úštěpky, začít s obrušováním, které se provádí brusivem z křemenného písku. Ještě než se začne s broušením čepele je nutno připomenout, že minimálně 3 mm ostří meče musí být nejdříve překováno! Dále je nutno připomenout, že jen některé z mečů té doby byly zcela symetrické. Z toho je zřejmé, že symetrie v očích tehdejších zbrojířů nebyla zase tak důležitá!

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444203142_2.jpg

Začátek opracování čepele

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444203142_2.jpg

Takto vypadá meč zcela připravený k dokončení montáže rukojeti se všemi detaily. Nyní je nutno přinýtovat obložení a zcela začistit čepel, protože leštěný bronz reaguje na doteky ruky.

Poznámka autora: Je podivné, jakými záhyby běží náš život! V roce 1972 v první ročníku pedagogické školy jsem se zaměřil na dějiny Mykénského Řecka a Egypta. Koupil jsem si dvě alba s fotografiemi artefaktů a rozhodl jsem se … zhotovit si bronzovou dýku po egyptském vzoru. Vysekal jsem jej z bronzového plechu list o síle 3 mm a potom, jako o závod piloval čepel pilníkem do výsledného tvaru. Rukojeť jsem vytvořil podle …“egyptského vzoru“ smíchal jsem cement s nitrolakem červené barvy. Vše jsem opracoval, vyleštil a najednou jsem postřehl, že uchopit čepel rukami se nesmí! Potom jsem zjistil, že obklad egyptské rukojeti má mít barvu modrou (červenou barvu považovali za barbarskou!). Můj vlastní výtvor se mi přestal líbit, bez ohledu na množství práce vložené. Vzpomínám se, že jsem ho někomu daroval, takže je u někoho u nás v Penze. Potom jsem zhotovil bronzové zrcadlo své budoucí ženě, které se velice zalíbilo. Mělo jedinou chybičku na kráse, muselo velice často čistit. Nyní po tolika letech se obracím ke stejnému tématu a právě o tom píšu … 

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444203506_4.jpg

Upevňovat detaily rukojeti ze dřeva na kovový základ pomocí nýtů je pracná a odpovědná operace, protože je dřevo křehké (v daném případě je nutno použít jilm, habr nebo buk) a pod údery kladiva se může snadno poškodit!

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444203553_5.jpg

Hotový meč dílo Neila Barridje

Neil se pochopitelně pokusil zrekonstruovat část typologie mečů podle Sanderse, nebo nejvíce pozoruhodné vzory z nich.

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444203587_mycenaean-type-b.mycenaean-type-b-short-sword.-blade-length-39.5cm.jpg

Mykénský krátký meč typu B. Délka 39,5 cm. Váha 400 gramů.

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444203642_g_type_nmycenaean-type-g-horn-sword.-this-sword-was-found-at-the-mycenae-acropolis.-length-45cm-jpg.jpg

Meč typu G, nalezený na mykénské nekropoli. Délka 45 cm.

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444203877_190-for-the-finished-blade-or-290-finished-and-hilted-gold-band-optional.jpg

Zcela hotový meč typu G s rohatou ochranou. Cena čepele 190 liber, a zcela dotvoření meč se zlatým kolečkem na rukojeti vás bude stát 290 liber!

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444203913_mycenaean-type-f-the-original-was-found-in-a-tomb-in-the-siteia-region-of-crete.jpg

Meč typu F (velký). Délka 58 cm. Váha 650 gramů

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-10/1444203940_naue-ii-classic-late-aegean-straight-edged-blade-used-throughout-the-ancient-world.jpg

Meč klasického typu Naue II. Pozdní doby achajské, rozšířený po celém území Evropy.

Autor vyslovuje uznání práci Neila Barridje za poskytnuté fotografie svých výtvorů a nezbytné informace.


Přeložil N. Nikolov 14. 06. 2018

Žádné komentáře:

Okomentovat