pátek 2. prosince 2016

Trákové na Římském trůně

Trákové na Římském trůně

http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=78520
27. října 2016
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Maximinus_Thrax_Musei_Capitolini_MC473_(cropped_enhanced).jpg

Maximinus Trák - GAIUS IULIUS VERUS MAXIMINUS

 Do 5. století př. n. l. se Římané nemohli pochlubit ničím významným. Dlouhou dobu byli nadvládou etruských panovníků, neměli významná osídlení, neměli monumentální nápisy a jejich válečný stroj dosud nebyl vybudován. Ve 4. stolení př. n. l. Galové zničili římskou armádu u řeky Alia a vystavili věčné město hrozivému loupení.

Ponížení potomků Romulových bylo nesmírné, ti se však poučili z obdržené lekce. Pokolení za pokolením bylo vychováváno železnou disciplínou a k lásce k vlasti. Přestože prošlo mnoha krizemi a krveprolitími v časech Oktavia Augusta, římská společnost nabrala sílu. Iberové, Galové, Řekové, Keltové a další byli pokořeni. Pokořen byl i bohatý na zdroje Egypt, nebezpečí Kartága bylo konečně odstraněno. Cesta ke slávě byla otevřena.
Prvním císařem ve Věčném městě byl Oktavianus Augustus. Ukončil občanské války a zavedl pořádek ve státě. Po něm nastupuje Tiberius, Kaligula, Klaudius, Neron. Za těmi následovali i další schopní i méně schopní vládci. Na konci 1. století n. l. se událo něco neočekáváného. Na římském trůně byl usazen člověk, který ne jenom, že se narodil na území Španělska, v jeho žilách proudila i krev starých Iberijců.

Přestože Traján nepocházel z prostředí italických národů, jednal jako rozený a Římem odchovaný císař. Podařilo se mu značně rozšířit území státu, a pokořit část severních Tráků. Díky zlatu a stříbru získanému na územích Decebala, se Trajánovi podařilo ochránit Řím před krizí. Století po Trajánovi, jiný cizinec usedá na římském trůně. Jedná se o Septima Severa narozeného v Libyi. Byl místního původu a uctíval dílo Hanibala – smrtelného nepřítele Věčného města. Septimus Sever věděl jak si udržet vládu – finančně zvýhodňoval armádu. To mu dovolilo nebát se veřejného mínění. Jeho drzost dosáhla až tam, že v Římě nechal postavit sochu Hanibala – smrtelného nepřítele města.  

Po takovém ponížení, se Římané již nedivili cizincům ne Italikům, kterým se podařilo dosáhnout na trůn. Byla nespokojenost, proběhla ujednání, docházelo k vraždám vládců cizího původu, v průběhu času stále více lidí narozených v dalekých zemích se stávalo nejvyššími vládci Římské říše. 

Pro nás je důležité, kteří z nich pocházeli z Trákie. Maximinus Trák byl prvním císařem trácké krve. Maximinus se narodil na území Trákie, byl znám svou neobyčejnou fyzickou silou a velkým vzrůstem, kolem 2,4 m. Podle letopisce Jordanese, tento Trák pocházel z prostředí Gétů, kteří jsou také známí jako Dákové. Maximinus panoval v letech 235 – 238.

Od dob Konstantina I. Velikého se na římském trůně vystřídala celá dynastie panovníků tráckého původu a jejich vláda trvala po dobu několika staletí.

Přeložil: N. Nikolov, 2. 12 .2016 

Žádné komentáře:

Okomentovat