pondělí 19. prosince 2016

Trácká svatyně ve stáří 8000 let

Archeologové odhalili nově - tráckou svatyni ve stáří 8000 let poblíž Staré Zagory
ново тракийско светилище

Archeologové ze Staré Zagory v letošním roce odhalili nejrannější svatyni nejranějšího neolitu v Trákii. To bylo sděleno letos 7. prosince na tiskové konferenci prehistorikem Petarem Kalčevem. Unikátní objekt se nachází na území obce Madžerito, přímo na napravo na cestě směrem Stará Zagora – Dimitrovgrad.

Objekt je zaregistrován na archeologické mapě Bulharska a je popsán jako prehistorická sídlištní mohyla.

Při závěrečném průzkumu území pod vedením Petara Kalčeva bylo konstatováno, že se jedná o nejranější pro Trákii kultovou stavbu, skládající se ze zakopaných struktur umístěných v terénu.

V Trákii byly takové stavby nalezeny pouze z období pozdního neolitu – na konci 6. tis. př. n. l. Poprvé zde byla nalezena taková svatyně, která je datována do období nejranějšího neolitu. Zde nalezené předměty jsou podobné sídlišti, které bylo prozkoumáno v okolí starozagorské obce Kalitinovo. Odebrané vzorky zkoumané ve Skotsku ukazují, že se jedná o velmi ranou etapu rozvoje dávných zemědělců na našem území. Vzorky s přesností do 5 let určují události do doby 5900 let př. n. l.“, komentoval Petar Kalčev.

V  podzimním období obývaly rodiny část sídlištní mohyly, přicházely do těchto míst vykonávat rituály. V jamách, které představují lůno matky Země, lidé pokládali zvířecí kosti, potlučené nádoby na jídlo, omítku ze záměrně zapálených stavení a jiné předměty, rozbité na kousky, které podle nich představovali falos, mužský počátek. Zde vykovávali symbolické pohlavní spojení, provázené u zapáleného ohně. Snahou bylo oplození Země, aby poskytla bohatou sklizeň, aby se rozmnožila jejich stáda, která obstarávali, pro lepší zdraví, více dětí v jejich rodinách.

Uvedené struktury byly využívány v průběhu 200 - 300 let.

V této svatyni byla nalezena kostra velmi staré osoby položené v embrionální poloze. Její ostatky budou zaslány do Skotska, ke zjištění věku, zjištění příčiny úmrtí, a přesného datování období, ve kterém osoba žila. V mohyle o rozloze 420 m2 byly dále nalezeny amulety, náramek z mušle, keramická figurka ve zvířecí podobě, rituální sekerka z nefritu, keramický model žitného zrna, nožky z kultovních stolečků velké množství keramiky a další. 


Přeložil N. Nikolov, 18. 12. 2016