úterý 8. listopadu 2016

Chrám o rozměrech stavby „Svaté Sofie“ byl nalezen v Rodopech

Chrám o rozměrech stavby „Svaté Sofie“ byl nalezen v Rodopech

25. srpna 2016 
http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=74588

http://www.monitor.bg/media/articles/2016/34/43677/ovch1.jpg


Další senzační nález ve skalním městě Perperikon učinil tým prof. Nikolaje Ovčarova. V jižní čtvrti se po dobu dvou měsíců provádí odkrývání nesmírné třílodní baziliky – biskupské katedrály z 5. století. Stavba měla monumentální kamennou kolonádu, masivní stěny sestavené z velkých kamenných bloků a překrásnou výzdobu. Fragmenty výmalby ukazují, že chrám byl bohatě vyzdoben freskami.

Předpokládá se, že při výzkumech, které budou pokračovat do konce září, bude zjištěna délka centrální části, společně s druhým zádveřím s atriem na nádvoří dosáhne 40 metrů. To z ní ničí stavbu delší než je stavba Starého metropolitního chrámu v Nesebaru a je srovnatelná se stavbou „Svaté Sofie“ v hlavním městě Bulharska, bazilikami Elenskou a Belovskou tvrdí profesor.

V 9. století byl chrám přestavěn do podoby jednolodní baziliky, také o mimořádných rozměrech, která vytrvala a fungovala až do 14. století, kdy došlo k převzetí města Perperikon osmanskými Turky.

V posledních dnech výzkumu započali archeologové výzkum mimořádně opracovaných hrobových míst z období středověku. Zatím jich bylo prozkoumáno 30, v některých z nich došlo k nálezům mimořádný ozdob – bronzových a pozlacených náušnic, prstenů, náramků. Byl zde nalezen náhrobní kámen a vytesaným křížem a podélným nápisem v řečtině.

Jeden z hrobů se mimořádně odlišuje od ostatních břidlicových hrobů ze 12. až 14. století. Jedná se o mimořádně vytesanou skalní hrobku s ideálně opracovanými vrchními kamennými deskami. Nachází se ve východní části absidy katedrály – na místě, které bylo vyhrazováno vysoce postaveným duchovním. Protože Velká bazilika v místě Perperikon byla biskupskou katedrálou se sintronem a amvonem, podle naší hypotézy, jedná se o hrobku biskupa, komentoval nález prof. Ovčarov.

Při jejím otevření byla prozkoumána ideálně vytesaná komora, avšak bez kosterních nálezů. Jižní terasa Perperikonu se vyznačuje půdou s vysokou kyselostí, ve které se kosti zcela rozkládají, vysvětlil archeolog. Duchovní, který zde byl pohřben v mnišském suknu, proto zde chybí jiné zčásti dochované nálezy, předpokládá prof. Ovčarov.

Pramen: Монитор


Přeložil: N. Nikolov, 8. 11. 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat