středa 30. listopadu 2016

Nově nalezený nápis přepisuje dějiny města Plovdiv

Nově nalezený nápis přepisuje dějiny města Plovdiv

See more at: http://novinite.bg/articles/130054/Novootkrit-dreven-nadpis-prenapisva-istoriyata-na-Plovdiv#sthash.UBzPZh03.dpuf

28. 11. 2016
Новооткрит древен надпис пренаписва историята на Пловдив 
BGNES

Titus Flavius Kotis je jméno prvního římského správce města Filipopolis, v okamžiku kdy se město stalo metropolí – hlavním městem Východní římské provincie Trákie v Římské říši. K této události došlo o 40 let dříve, než bylo dosud uznáváno, píše BGNES.

Svoji novou úlohu přebírá město Filipopolis jako štafetu od staršího města Perint, které se nacházelo v Mramorovém moři. Titus Flávius Kotis byl místní přední osobou, která zaujímala důležité postavení ve městě v 1. století n. l. – byl třikráte prohlášen za archonta, neboli správce města, vrchní kněz, představitel soudní správy Říše.

Jeho jméno vešlo ve známost poprvé v okamžiku, kdy archeologové Maja Martinova a Nikolaj Šarankov, přednášející na Sofijské universitě, nalezli a přečetli nápis v základech schodiště ze čtvrtého století našeho letopočtu v Antickém divadle města Plovdivu.

Nález, který je dnes k dispozici svým významem - nálezem světovým. Nález dále ozřejmuje, že Antické divadlo je v podstatě o celé jedno století starší, než bylo jeho dosavadní datování. Divadlo bylo pravděpodobně dostavěno v dobách císaře Trajána, současný nález však naznačuje, že bylo stavěno v době vlády císaře Domiciána. Po svém dokončení, mohlo přijímat až 7000 diváků, kteří měli svá místa nejenom na mramorovém posezení, ale také na přidaných dřevěných přístavbách.

Titus Flávius Kotis byl místním občanem, který nechal stavět město, přesvědčil tak letopisce Lukiana o tom napsat: „Jeho krása se zračí do dálky“. V časech kdy Římská říše zabírala nová území, na těchto územích stavěla do čela místní správce, zpravidla zástupce místní aristokracie, vysvětlil Nikolaj Šarankov.

První dvě jména správce Filipopolisu jsou určena Říší, podle následujících se dá soudit, že se jedná o potomka tráckých panovníků. Aby mohl zastávat všechny tyto posty, musel absolvovat právnické vzdělání velkého rozsahu. Navíc v té době bývalo uznáváno, že lidé v tak vysokém postavení organizují činnost města ze svých vlastních prostředků – hry, zábavu, shromáždění. To nám napovídá o jeho materiálním postavení, protože byl po tři krát zvolen za archonta (správce města a provincie).

Zajímavým způsobem je vyřešena i otázka přenesení úlohy hlavního města provincie z dosavadního místa Perintu do Filipopolisu. Město bylo vybráno pro své strategické místo uprostřed Trákie, bylo obdařeno mnoha privilégii. Místo střetu zájmu mezi starou a novou metropolí bylo vyřešeno, přímo v Antickém divadle byl uzavřen svazek, na jehož počest byly postaveny dvě sochy stojící vedle sebe – jedna znázorňující území Trákie, druhá území Perintu. V současnosti z nich zůstaly bohužel jenom podstavce.

Část nápisu, který přepisuje dějiny města Plovdivu, byla nalezena již před deseti lety, až při restaurování divadla se archeologům podařilo nalézt její pokračování, které nečekaně vedlo k několika odhalením. Nápis bude konzervován a vystaven v galerii pod scénou Antického divadla, která se v současnosti restauruje a připravuje se jeho expozice.


Přeložil: N. Nikolov, 30. 11. 2016