středa 14. září 2016

Alexandr Veliký vyobrazen na záhadné mozaice

Alexandr Veliký vyobrazen na záhadné mozaice

12. 9. 2016 http://www.nationalgeographic.bg/files/img/444d3082424283aa1240227fac32569d_680x_alt_israel_mosaic_mark.adapt.590.1.jpg

Práce archeologů na obnově mozaiky v Hukoku trvají od roku 2012. Toto je poslední, která byla dosud nalezena.

Mozaika v ruinách starobylé synagogy v Izraeli pravděpodobně znázorňuje legendární scénu s velkým vojevůdcem.

Po několika letech vykopávek a průzkumu nalezli archeologové neobyčejnou mozaiku mezi ruinami synagogy v doby římské v místě známém jako Hukok v Izraeli. Podobný takový nález nebyl dosud nalezen v žádné jiné budově dávného světa, říkají experti.

Je datována do 5. století našeho letopočtu, mozaika znázorňuje setkání dvou vysoce postavených osob, jedna vypadá jako velký vojevůdce, v čele své armády. Velkou výzvou k výkladu vyobrazené scény je to, že zde chybí jakékoliv nápisy. Na vyobrazení jsou znázorněni sloni, připravení jako do bitvy – moment, který se může odvolávat na historii Makaveitů, židovských vůdců, kteří vyvolali povstání proti Selevkiditům ve druhém století př. n. l. Selevkidité byli potomky jednoho z generálů Alexandra Velikého, byli známí tím, že ve své armádě využívali slony.

Vedoucí vykopávek – Judi Magnes, archeoložka university v Severní Karolině má odlišnou interpretaci. Ta se zakládá na představě, že velitelem armády není nikdo jiný, než samotný Alexandr Veliký. Jde o jeho setkání s nejvyšším zástupcem Jeruzaléma, ke kterému ve skutečnosti nikdy nedošlo, bylo však známým příběhem, v povědomí obyvatel dávného Hukoku.

Po smrti Alexandra roku 323 př. n. l., kdy se jeho sláva rozšiřovala a jeho důležitost byla zjevná, tím jak změnil stav Blízkého Východu, Židé, stejně jako i jiné dávné národy s ním chtěli být spojováni“ vysvětluje Magnes.

Proto Magnes tvrdí, skutečnost, že postavy na mozaice nejsou vyznačeny, je klíčovým důkazem ve prospěch Alexandra.

Byl jediným řeckým vládcem v minulosti, který byl natolik veliký, že nebylo nutno jej vyznačovat“, vysvětlila archeoložka.


Přeložil: N. Nikolov 14. 09. 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat