středa 24. srpna 2016

Civilizace na Balkáně je starší jak 7000 let.

Civilizace na Balkáně je starší jak 7000 let.


Nedávno bylo sděleno, že poblíže plevenské obce Riben byla nalezena písemnost stará více jak 5000 let př. n. l., která může náležet k nejstarším na světě. Nález učinil ředitel Historického muzea v Plevenu, archeolog Dr. Voloďa Popov, informuje BTA.

https://i2.wp.com/i2.offnews.bg/nauka/events/2016/08/18/54934/1471591430_6_559x*.jpg

Podle Popova na nalezené destičce poblíže obce Riben jsou naneseny písemné znaky, které předcházejí písemnosti Sumeru a Egypt, které se objevili o 2000 let později. Dr. Popov vysvětluje, že nález takového typu proto písemnosti v obce Riben je důkazem, že první forma písemného předávání informací nastala právě zde – na Balkáně a v Bulharsku.
Do tohoto okamžiku bylo v této oblasti nalezeno kolem 120 podobných artefaktů, což je „nálezem století o písemné komunikaci lidstva“, podle Dr. Popova.
https://i2.wp.com/nauka.offnews.bg/images/events/2016/08/18/54934/1471591443_8_559x*.jpg

Obrátili jsme se pro komentář na hlavní asistentku Dr. Irinu Šopovou z Centra trákologie „Prof. Alexandra Fol“ při BAV (Bulharské akademie věd) k tomuto nálezu.
Co je v podstatě napsáno na destičce z obce Riben – jedná se o písemnost, proto písemnost nebo piktrografické písmo?

O písemnosti u obce Riben si myslím, že se jedná o písemnost. Neříkám proto písemnost vědomě, protože všech tato „proto“ označení již neplatí. Nejedná se o piktografické písmo, přesněji je třeba hledat paralelu, třeba je možné je nazývat lineárním.
Není to trochu přehnané tvrzení, že na našem území byla civilizace již před 7000 lety, která předešla jiné další civilizace?
Již celý rok píši knihu o dávných dějinách Jihovýchodní Evropy a neustále se přesvědčuji, že datování nálezů v Bulharsku jsou velmi nepřesné a zastaralé. Páté tisíciletí je dobou velmi intenzivního rozvoje: nálezy ve Varně, Gradešnici, Chotnici, Karanova, Junacite, dnes Riben – to vše se neobjevilo za jeden den, k tomu mít zde opracované zlato a písemnost je nezbytná specializace po dobu staletí. V severozápadním Bulharsku se datování stane ještě starším a s jistotou budou ještě nalezeny zajímavé nálezy.
Jak k tomu došlo, že na území dnešního Bulharska se objevila nejstarší písemnost?
Opracované zlato z Chotnice a nálezy v místě Junacite je starší než dosud známé z Varny. Z nálezů v Junacite je známá „Madona s dítětem“, tj. s jistotou byla již formována soustava kultové víry a sociální rozvrstvení ve dvou směrech – ekonomická specializace (lidé, kteří mohou utvářet takové předměty) a ekonomické rozvrstvení (lidé, kteří vlastní zlaté a luxusní předměty kultu).
Existence kultu a „ekonomické vedení“ vede k potřebě používání písemnosti.

Co může být zapsáno na destičce? Náboženský text?

Není to nezbytně nutné, nést pouze sakrální význam, může tomu tak být.
Může to mít zcela ekonomické určení – vést přehled o bohatství panovníka.
Mohou tam být oba tyto významy.

Přeložil: N. Nikolov, 24. 08 2016