úterý 16. června 2015

Byla Noemova archa nalezena v roce 1960. V pohoří Araratu?


Byla Noemova archa nalezena v roce 1960. V pohoří Araratu?
Potvrzení biblické legendy na svazích Kavkazu

Následující text je překladem statě publikované na adrese:


Úterý 3. února 2015
Starověké záhady - Noemova archa

VÝZKUM LEGENDY A SPORY.

Byla Noemova archa nalezena v roce 1960. V pohoří Araratu?

Všechno to začalo v roce 1960, kdy letadlo z tureckého letectva, při provádění obyčejného hlídkového letu podél hranic se Sovětským svazem, si všiml podivného objektu v jednom z hřebenů v pohoří Durupinar, který se nachází asi 30 km jižně od hlavního pohoří a stejnojmenné hory Ararat.

Je běžným postupem to, že jen co armáda vyvolá snímky, zasílá je do Washingtonu na konzultace. Do Turecka okamžitě dorazila americká armáda a další vědci, a rychle byla vytvořena společná výprava, která nemůže najít nic záhadného kolem objektu podivně vypadajícího ze vzduchu.
Po té co se expedice vzdálila od Durupinar, byly pořízené obrázky, dostupné americkému časopisu "The Times, "který věnoval několik stránek svého obsáhlého materiálu na hoře Ararat, ne opomenul zmínit, že to je možné, podivný objekt, který přilákal zvědavost turecké a americké armády je biblická Noemova archa.

Toto odvážně tvrzení stačilo k zažehnutí představivosti anesteziolog Ron Wyatt. Ten v průběhu 17 let studoval texty Starého zákona, přečetl různé legendy o potopě, zároveň se pokoušel získat peníze na financování své vlastní expedici do Durupinar. Po důkladné přípravě knižní důkazy Wyatt konečně uskutečnil svůj sen a odejel do Turecka.

Kotevní kameny v Údolí přeživších
První úkol, Který se stanovil, bylo najít přesné místo, kde před 17 lety uviděla americko- turecké expedice potenciální Noemovu archa. Bývalý anesteziolog a amatérský archeolog se obrátil o pomoc k místnímu obyvatelstvu. První věc, kterou mu místní lidé ukázali, pouze posílilo Wyattovo názor, že je krůček od největšího objevu v oboru archeologie. Američan se dozvěděl, že místní stařešinové chrání tisíciletou relikvii - čtyři obrovské kameny s podivnými nápisy na nich.
Když mu je ukázali, Wyatt rovnou oněměl - jeho zrak padl na první důkaz, že Noemova archa je někde poblíže. Kameny nejsou nic jiného, než kotevní kameny zřejmě obrovského plavidla. "Když jsem kotvy uviděl, rovnou oněměl, říkal Wyatt. Každý z kamenů byl přesnou kopií starých kotev, které se nalézají ve Středozemním moři. Jsou vysoké, těžkých a s otvorem pro kotelní lano na jednom konci.

http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_14247733_4372335.jpg

Kromě jejich velikosti bylo zarážející, že na kamenech bylo vyryto osm křížů – s jedním velkým uprostřed - odpovídající Noémovi, menší vedle něho - pro jejich manželku, tři na jedné straně zobrazující pro jeho tři syny a další tři jejich - manželky. To je důkazem biblické legendy o osmi přeživších „Povodeň" dodal Wyatt. Bývalý anesteziolog se dozvídá, že vesnice kde jsou schraňovány kotevní kameny se stále nazývá, Vesnice 8, a údolí, je od nepaměti známo místními obyvateli jako Údolí 8.
Jakmile Ron Wyatt shromáždil všechna svědectví místních a dozvěděl se i přesné místo, kde údajně před 17 lety spatřila americko-turecké expedice Noemovu archu. Wyatt si uvědomil, že nebude schopen zvládnout úkolem sám a rozhodl se pro návrat do Spojených států. Tam nalezl věrného pomocníka v osobě profesora Williama Shea, specialistu na Starý zákon. V dalším 1978 roce oba odletěti zpět do Durupinaru s pevným přesvědčením, že jen několik týdnů tvrdé práce dělí od objevu století.
I když se oba domnívali, že disponují nespornými důkazy o správnosti místa nálezu, oběma nadšencům bylo odmítnuto povolení výzkumu ze strany turecké vlády. "Byli jsme 100% přesvědčeni, že prokážeme pravdivost své teorii, pokud dostaneme povolení k vykopávkám v okolí místa“, vzpomínal prof. Shea. V té době žádalo mnoho vědeckých týmů o souhlas, chtěli nás předstihnout a tvrdili, Wyatta sám ukládá artefakty na dané místo. Těmto kolegům se podařilo přesvědčit místní úřady, že v případě, že umožní všem, kopat na zemi, bude jejich země brzy vypadat jako švýcarský sýr. Téměř jsme ztratili naději, když nám „samotný Bůh pomohl“, říká Shea.
V roce 1978 silné zemětřesení v pohoří Ararat udělalo přesně to, co chtěli dokázat dva výzkumníci po dobu několika měsíců - uvidět větší část samotného objektu v průřezu. Poté, co otřesy rozevřeli zemské vrstvy, otevřela se boční lodi a umožnila vědcům odebírat vzorky a odeslat je ke studiu v USA.
"Výsledky byly přesně těmi, které jsme očekávali“, vzpomíná Prof. Shea. Ukázalo se, že v zaslaných vzorcích je obsah kovu nad 91 procent, což automaticky potvrdilo naše tvrzení, že tento objekt je dílem člověka, nikoli přírody. V následujících devíti letech tým Wyatt a Shea trávil každé léto v pohoří a prováděl stovky měření s detektory kovů, detektory a georadarovými skenery. Nálezy jsou tak jasné a jednoznačné, že 16. 06. 1987 turecká vláda oficiálně uznává, že Ron Wyatt objevil biblickou Noemova archa v oblasti Durupinar.Nedávno čínští výzkumníci evangelisté hlásili, že pozůstatky dřevěného skeletu nadstavby Noemovi archa byly objeveny mnohem výše v horách Ararat, jak bylo sděleno vysíláním BBC. Části palubní nástavby archy byly nalezeny pod sněhem ve výšce 3500 m nad mořem v říjnu 2009. V takové výšce nemohou růst stromy, nejsou zde žádné stopy lidské přítomnosti. Nicméně, vědci našli v ledu dřevěné kusy o délce 20 metrů a pozůstatky starověké konstrukce o délce 100 m, o které bylo možné vstoupit. 

http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_9011564_4372337.jpg

Skupina tvrdí, že v letech 2007 a 2008 zjistila, sedm velkých dřevěných částí pohřbených 4000 m nad mořem, nedaleko hory Ararat. Vrátili se na stejném místě s filmovým štábem v říjnu 2009.
"Není to není 100% jistota, že jsme našli Archu, ale myslíme si, že to je 99,9%," říká Yang Wen Chen z Hong Kongu se sídlem v "Mezinárodním institutu Noemovi archy". Odebrané vzorky z 14 izotopu (radioizotopů uhlíku) dokazují, že dřevěná konstrukce je z doby 4800 př. n. l.. „Není to poprvé, kdy někdo hledá Noemovu archu, ale dosud nedošlo k předložení materiální důkazy“. Napsala redakce ABC.

Příběh o Noemově arše je zapsán v Genesis 6:9 Starého zákona. Bůh potrestal zvrácené lidstvo, když zatopil celou zemi vodami. Dříve varoval spravedlivého Noema, aby postavit loď (Archu) a umístil na ní svou manželku, tři syny a jejich ženy a od každého zvířecího tvora po jednom páru. Strávili skrytí v lodi celý jeden rok po celou dobu, po kterou trvala povoden, a tak byli zachráněny i všechny druhy živočichy. Podle Bible, loď ztroskotala na hoře Ararat, na hranici mezi současným Tureckem, Arménií a Íránem.

Rekonstrukce Noemovi archy na hoře Ararat
http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_3828004_4372334.jpg

Tento příběh je součástí jak Bible a Koránu, a Noe je hrdinou starozákonným ale zároveň islámským prorokem – Nuchem - jehož příběh se vypráví v 71. surě koránu. Do konce 19. století nikdo nezpochybnil pravdivost legendy o povodni.


http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_6599587_4373102.jpg

http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_15472155_4373104.jpg

Viz příručka popsaná v Bibli o výstavbě Noemovi archy, které můžete porovnat s artefakty z místa nálezu Noemovi archy v pohoří Ararat

http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_2862494_4372353.jpg

Genesis 8.4 - V sedmnáctém den, sedmého měsíce archa spočinula na hoře Ararat. V tomto verši se označuje jako místo přistání lodi v pohoří Ararat.
Bylo zjištěno, Noemova archa leží právě zde - v blízkosti vrcholků hory Ararat.
Genesis 6:15 – Postav loď: o délce trupu, která má mít 300 loktů, šířku 50 loktů a výšku loktů.

V Bibli je uvedena přesná velikost lodi. Přesně 300 loktů - loketních, když sepisoval Mojžíš Genesis, je loket 20,6 palců - 52,3 cm. Délka trosek měřená skenování je přesně taková, jak se píše v Bibli.
Genesis 7,13 - Noe, jeho synové Shem, Ham a Japheth, a žena Noé, a tři ženy jeho synů vešli do archy ten den.
Kolik lidí se počítá, že nastoupil do korábu? Bylo jich osm. Zajímavé je, že jména na mnoha místech v blízkosti místa, kde byla nalezena Noemova archa, odráží biblický příběh o potopě. Nedaleko je Údolí přeživších, které se také nazývá údolím "Osmi". V tomto údolí je obec, která se nazývá "Místo osmi" V něm místní chrání čtyři velké kotevní kameny, na kterých je osm vyrytých křížů.
Genesis 7,8-9 - Ze všech čistých a nečistých zvířat, ze všech ptáků, a všeho, co se hýbalo na zemi, Noe naložil do archy po dvojicích, samce a samice, jak Bůh přikázal Noemu.
V bezprostřední blízkosti Noemovi archy, byl nalezen zkamenělé zvířecí trus, zvířecí chlupy, kousky parohů, velké hroby s pozůstatky různých živočichů.
Po povodni Noe začal obdělávat půdu a vynalezl umění výroby vína. Jednou, když byl posílen vínem, jeden z jeho synů - Ham vstoupil do stanu, kde opilý Noe spal a znesvětil jeho spánek (uviděl ho nahého) (Gn 9:22). Následně, Noe syna proklel a uvedl tak jej do podřízeného postavení vůči starším bratrům. Podle popisu starozákonního Noe zemřel ve věku 950 let.

http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_9585837_4372338.jpg

Noého synové
Podle starých interpretací biblických textu pochází ze tři Noeho synů odvozují dnes svůj původ lidské rasy. Od Sima přijít Semité (Židé, Arabové), od Jafeta - dnešní Indo-evropské národy, od Hama - všechny africké národy.
Je důležité vědět, že staré interpretace těchto pojmů odpovídají ověřením moderní vědy. Například Egypťané jsou přiřazováni k náboženským doktrínám mezi Hamidy, i když je starobylý egyptský jazyk v podstatě semitský. S příchodem křesťanství, mnohé národy začali odvozovat svůj původ od Jafeta.

Hlavní masív pohoří Ararat a stejnojmenný vrchol.
Až v roce 1987 uznala oficiálně turecká vláda studie Rona Wyatta za objevitele Noemovi archy. Zatímco ve vědeckém světě pokračuje dodnes na jejich stigmatizace.

Přeložil: Nikolaj Nikolov

16.06.2015

Žádné komentáře:

Okomentovat