čtvrtek 12. května 2016

O čem vypovídají naše geny

O čem vypovídají naše geny


Takto vypadá genetická mapa, soudobý průřez genetickým složením obyvatel Bulharska, podle jednoho velkého provedeného genetického výzkumu. Pro ty, kteří mají jisté představy o dějinách Balkánu, bude velmi zajímavé provést srovnání uvedených údajů srozumitelným a populárním jazykem.

1. Tím nejvýznamnější je, že 45% genetického složení obyvatel soudobého Bulharska náleží do haploskupiny I označené za Proto balkánskou skupinu. Co tedy říká věda o této skupině:

https://4.bp.blogspot.com/-VvkVloV4xjU/VyzEofSWyEI/AAAAAAAADAM/S3qeWhm3uRgw337nhSqZtMJVXB-8rcNPwCLcB/s400/1.jpgHaploskupina I je nejstarší evropskou haploskupinou. Předpokládá se o ní, že zabírá Evropu a Blízký východ, jako haploskupina IJ je ve stáří kolem 35000 let. Na Balkáně se rozvíjí haploskupina I již před 25000 lety. V současnosti haploskupina I představuje 10 až 45 % všeho obyvatelstva Evropy. Dělí se na čtyři podskupiny. Co je pozoruhodné, zejména nositelé této skupiny stavěli megalitické struktury (v letech 5000- 1200 př. n. l.) všude tam, kde se vyskytovali.

https://3.bp.blogspot.com/-kKaCb6EbdRE/Vyu3vNdmFWI/AAAAAAAAC9Y/m5LatIjDay0qplMnH8X4436x0Fg3-egdQCLcB/s400/aea63690c456f85b8bfe0bbfa028bcbe.jpg

Mapa výskytu haploskupiny I v Evropě.

Nejstarším národem jsou Pelasgové, kteří jsou nositeli haploskupiny I. Jsou definováni jako původní (autochtonní), místní obyvatelé Balkánu z období mezolitu. V Bulharsku se nacházejí i podskupiny: : I1, I2* и I2a2, z nich nejrozšířenější jsou zástupci I2а2.

Ranný Mezolit (v letech 9000-7000 př. n. l.)

Pozdní Mezolit (v letech 7000 / 6500-5500 / 4500 př. n. l.)

2. Následující dvě skupiny jsou mutacemi tzv. „árijské skupiny“, proto o nich budeme hovořit společně. R1a byla určena antickým pojetím jako Skytská a v současnosti je chápána zobecněným názvem „slovanská“. Zatímco R1b je označována za Kimerijskou s současně je pod zobecňujícím názvem Keltská. Obě skupiny společně představují 25% průřez celkového vyjádření. Společně s dominující haploskupinou I znamenají 70% geneze soudobého občana Bulharska. Zajímavou je otázka, od kdy se tyto skupiny objevují na Balkáně?

https://3.bp.blogspot.com/-u07CYjShINo/VyvHavOCKRI/AAAAAAAAC94/fZEXmyaPGLMyF-LKbt8cBUG-tJs2R-duACLcB/s1600/2.png
V průběhu roku 2009 byly zveřejněny výsledky nejrozsáhlejšího genetického výzkumu. Jedním z největších překvapení bylo, že v Evropě se nejstarší varianta skupiny R1a1 (první mutace skupiny R1a) objevuje na Balkáně, její nositelé zde žili od dob Paleolitu. Reálně se tedy tato mutace formovala zde. Árijská rodina, o jejíž pravlasti se předpokládala území nalézající se dnes severně od Indie, byla nalezena na Balkáně a na územích podél Černého moře, a to o tisíce let dříve než se objevila v Indii. Tímto je zřejmé, že základní komponenty tvořící genotyp soudobých Bulharů byl utvořen na Balkáně v dávné minulosti. Navíc se formovali podél Černomořského regionu.

V roce 2014 byl proveden obrovský výzkum Andarhil do kterého bylo zapojeno 16244 osob ze 126 zemí Evropy a Asie. Díky rozsahu výzkumu bylo doloženo, že nejsou důkazy pro tvrzení, že mutace R1a-M420 (Árijská) se formovala v Íránu. Je tedy zřejmé, že tato mutace se formovala v oblasti Černomořského regionu a to konkrétně v severním Přičernomoří a na Balkáně.

Poslední obnovený průzkum rodiny R1a je z roku 2015 a první skupina je podle nejstaršího místa výskytu nazvána „Stará Evropa“ a týká se zejména Balkánu a je dotována do období více jak 7000 let. Výsledky je možné vidět ve stromové struktuře vývoje rodiny v nejnovějších výzkumech (R1a Project)

R1a se liší několika unikátními makry včetně mutace M420, je podskupinou haploskupiny R-M173 (dříve nazývanou R1). R1a má svou sestru-podskupinu v haploskupině R1b-M343 a paraskupině R-M173 *.

https://2.bp.blogspot.com/-OObi45N3hn0/VyxbSJMtEUI/AAAAAAAAC-Q/g3XDwnLFC9I2bPfcwRdNRhbTpeSctnUnQCLcB/s400/arian-home_thumb1.gif

Nejpopulárnější mapa se, kterou se můžete často setkat má představovat epicentrum zrození mutace R1a1a:
https://1.bp.blogspot.com/--wTbna1zzzI/VyxafFe7nPI/AAAAAAAAC-I/mRACQ_OSrqMpgeGUOSC8lFvkX4y04zfNQCLcB/s400/20051003134116%2521IE_expansion.png

Při zahrnutí posledních výsledků výzkumu je nutno provést již známou korekci pro odstupňování etap rozvoje jednotlivých skupin. Následující mapa ukazuje zejména tento trend:


Tato mapa je nazývána „Árijskou pravlastí a směry rozsidlování“, která je založena na evoluci indoevropských jazyků.

Znamená to, že genetika potvrdila výzkumy evoluce indoevropských jazyků. Oblasti Balkánu a severního Přičernomoří a dokonce území severního Kavkazu a jižního Uralu mohou být směle určeny jako epicentrum intenzivního rozvoje Árijců s příslušnými upřesněními po časových etapách.

https://3.bp.blogspot.com/-QSA_wJTO_ig/VyxgP14m72I/AAAAAAAAC-g/ZRcRsfsIgYMlcncNRKzj252WdM7s2xpswCLcB/s400/europa1000bcsm.gif

Na této mapě jsou Trákové, Dákové a Kimérové určeni jako jedna skupina v jazykovém vztahu.

S uvedeným výzkumem se můžete seznámit zde:

Proč jsem ve výše napsaném textu dosud nezmiňoval Tráky, ani soudobé Bulhary, zmiňované v první mapě se haploskupinami?

Odpovím takto: Ze všeho s čím jsem se dosud seznámil, je signální uzavření, že na samotném počátku jejich geneze se slévají dvě základní skupiny. Těmi jsou haploskupiny I a další sesterské R1a a R1b. Zejména ty jsou dominující v genezi soudobého Bulhara.

Existuje hypotéza, která není ani nová ani nepodložená, která tvrdí, že samotný etnonym je ukazatelem dávného svazku BOLG-ARIJCŮ. Nebo jinak řečeno -> P(B)elasgů a Árijců. Pokud to znamená, že Trákové, jejichž název je transformací (řeckého) označení jména legendárního jejich praotce, Tira, Tirase, Árese, Jarese, který se stal božstvem a jsou tedy nazýváni podle jeho jména Tirasiani, Áriové, Jariové, jsou to v podstatě staří Bolg-Ariové/Pelasgo-Ariové, ponechávám na každém k jeho uvážení a dalšímu posouzení.

Moje osobní přesvědčení je, že Bulhaři náleží do dávného svazku zejména národů náležících k těmto dvěma základním skupinám. Etnonymum Bulhar je jedním z nejsilnějších ukazatelů právě toho. Dále nepovažuji, že tento svazek je omezen pouze hranicemi Balkánu. Národy, které se sjednotily, již v dobách paleolitu žili pospolu, jak na Balkáně a podél severního Přičernomoří. Na Balkáně je vidět dominanci haploskupiny I, ke které můžeme připojit i skupinu J Anatolijskou, obě skupiny jsou sesterské a vycházejí z IJ, z nichž druhá dominanta je árijská. V zemích dnešní Ukrajiny, Krymu a části Kavkazu se proporce mezi oběma rodinami vyrovnávají. Znamená to R1a a R1b je ve stejném poměru mezi I a J.

3. Společně se skupinou J se podíl dostává k 80%. Do této chvíle vidíme, že soudobí Bulhaři jsou stejní lidé, kteří žili na dnešním území minimálně 10000 let.

https://1.bp.blogspot.com/-vzWodC3Nxuk/VyyE3U6RrCI/AAAAAAAAC_A/kLGqMy40AskVDCeQfrUUGXTYJAtQr9GdwCLcB/s400/Haplogroup_J2.jpg
Mapa vymezení a rozšíření haploskupiny J2

Má se za uznané, že muži ze skupiny J2 osídlili Anatolii, Jižní Kavkaz, Írán před 12000 lety. Tato skupina, jak jsme již zmínili je příbuzná se skupinou I. Tyto dvě skupiny opodstatňují europeidní rasu společně s představiteli skupiny R1a a R1b. Jsou obdařeni matným odstínem pleti a náleží k bílému odstínu pleti. Skupina J2 se silně rozšířena v jižních Rodopech, Bělomořské Trákii a pobřežních oblastech skoro celého Středozemního moře. Z toho důvodu je považován za charakteristický marker helénistické expanze po Středozemním moři. Mezi Bulhary se nacházejí nejčastěji podskupiny:J2, J2a a J2b, z nichž nejrozšířenější je J2 (M172), nejméně rozšířená je skupina J1.

https://4.bp.blogspot.com/-94TD5nxg7QE/VyyYSN_pxkI/AAAAAAAAC_Q/RP9lWQiyLNQR9nYHjI0Q_5RdO0naWizKQCLcB/s1600/3.png

4. Přeskočil jsem skupinu E3b protože jsem chtěl vysvětlit spojení skupin I a J. Tato skupina E3b je určena za blízko-východní, jejíž nejčasnějším rozšířením jsou prostory severní Afriky, z toho důvodu je velmi často označována jako Africká. Existuje také hypotéza, že tato skupina pochází z místa zrodu v Etiopii. Typickou je hamitská skupina. V Bulharsku se nejčastěji vyskytují její větve Е1b1b1a (М78) a podskupina  Е1b1b1а2 (V12- α – klaster). Předpokládá se, že tato skupina vstoupila na Balkán před 12-10000 lety z jižní části Anatolie a Blízkého východu přes ostrovní Řecko a Krétu směrem do středního Řecka a následně na sever do Makedonie. Tam se rodí i nejrozšířenější v Evropě skupina E-V13 před 10000 lety.

Ze skupin E1b1b1 (M35), jakož i E1b1b1a (M78), pocházejí i částí egyptských faraonů z pozdních dynastií, z 30% typické pro Židy. Od první dynastie do páté se uchovává krevní linie příchozích z Balkánu, jejichž představitelé byli amalgámem dvou základních dominantních skupin, které jsme posuzovali u soudobých Bulharů.

5. Haploskupina N se vyskytuje v nejmenším rozsahu. Je typická pro Euroasijskou skupinu a pochází z území dnešní Číny. Je zcela identická malou přítomností v celé západní a střední Evropě, vyskytuje se více ve východní Evropě zejména v Rusku a Pobaltských státech. Stejně tak ve Skandinávii a konkrétně na hranicích s Ruskem.

6. Nejslabší je přítomnost haploskupiny K v uvedeném výzkumu, o které mohu říci, že je starší než I a J a je příbuzná s těmito, z nichž vychází obě IJ, které jsou mutacemi IJK.

Pro zajímavost ukážeme blízkost Bulharů se současnými Tatary, kteří žijí na územích původního Povolžského Bulharska.
https://3.bp.blogspot.com/--MYRxII1fgU/VyyhucfUpsI/AAAAAAAAC_g/7VuplHRWqMEKoGCMu28CA79cyvbEJKEDgCLcB/s320/2.jpgZde je grafické znázornění podle shodného výzkumu soudobého obyvatelstva Tatarstánu.

Pro jejich vizuální srovnání ponechávám pouze dominantní skupiny a doplňuji je o území Ukrajiny a Ruska.
https://3.bp.blogspot.com/-3s9qhFd4e3I/Vyyl26jzz5I/AAAAAAAAC_s/AtKYISNDi_IB7kfEab7xz8s9akLOBbXpACLcB/s400/3.jpg
Je zde jasně vidět, že máme mnoho společného se všemi těmito národy, o tom se již nedá spekulovat, jenom pokud nechceme vyhovět jistým politickým zájmům.

Tatarstán má celkem 60% podíl BOLG-ÁRIJCŮ. Což se nedá popřít, stejně tak silný asijský vliv kolem 20%. Není na tom nic divného, když se území nachází v kontaktní zóně s asijskými národy.

V Bulharsku je 80 % podíl BOLG-ÁRIJCŮ s nejslabším asijským faktorem.

Ukrajina má 80% podíl BOLG-ÁRIJCŮ s poměrným 12% asijským vlivem

Rusko má 70% BOLG-ÁRIJCŮ s 25% asijským faktorem.

Předpokládám, že do jisté míry pomůžu vyvážit tvrzení, které stojí od silného popírání, že máme něco společného s těmito národy, až ke krajnímu přirovnávání. Zejména u Tatarstánu, Ruska a Ukrajiny je evidentní asijská přítomnost, v Bulharsku je to kompenzováno geny z Levandy a Afriky.


Haploskupiny v Evropě

Chci podtrhnout, že toto není z daleka jediný výzkum a existuje známá statistická závislost mezi těmito výsledky.

Zde je něco velmi zajímavého, co bylo zveřejněno zcela nedávno.


Údaje výzkumu DNK Bulharů z 8. až 10. století, shromážděné v místě Nožarevo a Mostič. Jedná se o výzkum BAV (Bulharské akademie věd) a skupiny vedené Akademikem Angelem Galabovem a Italským národní genetickým institutem. Jsou publikované v prestižním časopise Human Biology.

Soudobí Bulhaři jsou starými Evropany, identičtí s Bulhary Asparucha (7. století). Co je silně zajímavé je i jejich identičnost s lidmi ze střední Itálie. To je možné vysvětlit pouze dvěma způsoby příchodem Etrusků do Itálie z Anatolie a Alcekových Bulharů (7. století) z Panonie.

Já osobně nepodporuji krajní vyjádření typu „Nemáme nic společného“, protože je očividné, že máme mnoho společných znaků s národy z východu i ze západu Evropy. O jedné věci však nemůže být sporu. Jsme národem, který plným právem může o sobě říci, náležíme k nejstarším Evropanům.Přeložil: N. Nikolov 12. 5. 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat