středa 27. ledna 2016

Černá kniha z Kamartenu, tajná kniha bogomilů byla přečtena.

Černá kniha z Kamartenu,
tajná kniha bogomilů byla přečtena.


25. 08. 2015
Redaktor: Kristina Marinova

Книгата е била в притежание на древни манастири, а в последствие е закупена от богат колекционер

Kniha byla v majetku dávných klášterů, až v nedávných letech jí zakoupil bohatý sběratel

Černá kniha z Kamartenu byla zároveň tajnou knihou bogomilů. Byla sepsána na kůži (z pergamenu) před 8 stoletími a je jedním z pramenů, ze kterých se poprvé dozvídáme o Králi Artušovi. Autor knihy není znám. Předpokládá se, že kniha byla napsána několika mnichy ve Walesu.
Kniha byla v majetku starých klášterů, až nedávno byla zakoupena bohatým sběratelem, podle zdroje BIG5.
Text knihy vypráví příběh mýtického krále, o kterém se předpokládá, že konsolidoval vládu v Británii po odchodu Římanů z tohoto ostrova. Jedná se o první rukopis, který vypráví slavný příběh o Artušovi, Merlinovi, Uteru Pendragovi, Lanselotovi a Ginevře. Stejně tak o dalších hrdinech, o kterých se nepíše v oficiální verzi dnešní legendy, podle vědeckého portálu AOriginál.
Profesoři Paul Rasel a Miria Wiliams z katedry Anglo-saských dějin University v Cambridge studovali dávný text mnoho let. Nedávno nalezli na nepopsané ploše něco zcela mimořádného! Jednalo se o sotva postřehnutelné odstíny, které připomínali písmo.
Dávná kniha byla proto vystavena podrobné analýze ultrafialovými paprsky a vše bylo zaznamenáváno pomocí digitalizačního scaneru. To co odborníci nalezli, je velice překvapilo!
Mimo zcela jasné popsaného příběhu o králi Artušovi, obsahovala dávná kniha mimořádně mnoho informací, které byly zapsány speciálním neviditelným inkoustem. Záznam bylo možné přečíst jedině pod ultra-fialovým paprskem, zaznamenaným scannerem a moderním softwarem. Teprve po tom bylo možné přečíst a přeložit zachované části ze skrytého textu, kterým byli odborníci zcela překvapeni!
Bylo zjištěno, že velká část neviditelného nápisu představuje proroctví o budoucnosti, napsané ve verších!
Text jasně cituje a popisuje bogomily (tzv. „Zasvěcené“), kteří byli v časech sepsání knihy rychle se rozvíjející náboženskou společností v Evropě, právě v časech, kdy byla napsána Černá kniha! Bogomilové byli nenáviděni ze strany oficiální křesťanské katolické (i pravoslavné) církve pro jejich radikální názory – nevěřili, že církev má právo stát mezi lidem a Bohem, což bylo v příkrém protikladu se zájmy církve ve středověku!
Nátlakem katolické církve byli bogomilové doslovně vymazáni z povrchu zemského. Byli vystavěni vyhánění a nelidskému mučení. Jak všichni víme, jádrem bogomilského hnutí bylo území dnešního Bulharska.
Ne náhodou byl text ve staré knize napsán neviditelným inkoustem! Podobný text by znamenal ve středověku přímé ohrožení autority církve! Autoři takového textu by byli prohlášeni za kacíře a bylo s nimi krutě zacházeno! Proto bylo sdělení napsáno způsobem, k jehož přečtení byl nezbytný tajný přípravek, který by text ozřejmil.
Skrytý text bogomilů zahrnuje jeden mimořádně zajímavý řádek, který se přímo týká Bulharska.
V srdci země „Zasvěcených“ se zrodí štěstí „Nového světa“, jakmile těžké břímě odpadne (bude odstraněno), a všechny těžkosti a muka bohem vybraných zmizí!.
Podle mnoha expertů je území Bulharska zcela specifické právě pro řadů faktorů! Energetická pole této země jsou zcela odlišná od ostatních zemí všude ve světě. Právě proto se bogomilské hnutí zrodilo právě tady. Prodejní vládní představitelé se poddali útlaku nemilosrdné církve a uskutečnili utrpení cílené na zasvěcené a mírumilovné lidi! Řada expertů, mezi nimi je také učitel Petar Danov, tvrdí, že Bulharsko bylo prokleto právě díky zvěrstvům spáchaným na bogomily. A nejde právě zde o ono „těžké prokletí“ o kterém se píše v dávném textu!?
Kdo jsou ti bohem vybraní? Existuje teorie, že právě Bulhaři jsou tím bohem vybraným národem, který povede svět, jakmile se „stávající soustava změní“. Snad se dávné proroctví týká nás a dávné „prokletí“ vyřčené nad naším národem bude zlomeno.
Prokletí zloby, neúcty a lakoty, nás dusí dlouhou řadu let. Prokletí prodejnosti a věčného pocitu malosti, je tím následkem, že cizí síly dnes u nás řídí procesy vývoje našeho státu. Jde zjevně o důsledek toho, co se stalo, v okamžiku vyhlazení bogomilů. Všichni s netrpělivostí čekáme, až bude toto prokletí zlomeno.
Přeložil: N. Nikolov, 27. 01. 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat