pondělí 7. prosince 2015

Hlavní města na území Bulharska aneb 10 antických hlavních měst

Hlavní města na území Bulharska aneb
10 antických hlavních měst

Středa 18. 02. 2015

http://www.10te.bg/wp-content/uploads/2014/06/images_Images_drevni-stolici-1-820x510.jpg

Pokud v Bulharsku uslyšíte slovo „hlavní město“ v podvědomí se každému vyrojí pojmenování: Pliska, Preslav, Veliko Trnovo, Plovdiv (byl krátce hlavním městem Východní Rumélie), Sofia. Středověká a nová hlavní města bulharského státu jsou jasné a do dnešního dne důležité a masově navštěvované objekty kulturního dědictví. Možná většina z nás neví, že na územích dnešního Bulharska se nachází alespoň 10 hlavních měst malých království z antických (před římských) období). Je to tím, že na těchto územích žili Trákové (a dočasně i jiní „hosté“), kterých bylo více jak 120 různých národů (od nichž se odvozují známé názvy).
O nich psal Herodot: „Trákové jsou po Indech nejpočetnějším národem na světě. Pokud by byli někým spojeni a žili pod vládou jediného panovníka, byli by neporazitelní a modle mého názoru nejmocnější ze všech, kteří existují“. Žijí však v různých kmenech, které se vždy snaží uchovat si samostatnost a utvořit svůj vlastní stát. Část Evropy osídlená Tráky byla rozsáhlá – jedná se o současná území Bulharska, Rumunska, Moldávie, východního Řecka, Anatolie (v Turecku), Pomoraví a část Makedonie. Podívejme se na hlavní města tráckých (i ostatních ne tráckých) království, na dnešním území. 
Mapa rozmístění tráckých národů v antice
ap_Pavel-BulgariNa rozdíl od situace před nedávnými lety, kdy někteří odborníci tvrdili, že u Tráků nejsou dosud známá žádná konkrétní města, na rozdíl od antických řeckých měst. Dnes je situace taková, že můžeme představit náhled přímo hlavních měst jednotlivých tráckých států a to jsou jen ta na územích dnešního Bulharska - pozn. překladatele

1. Bila Zora je zmiňována antickým kronikářem Titem Liviem jako sídlo Peónských panovníků. Význam pojmenování je opravdu Bílá zora. Do 5. století před n. l. tento trácký národ obýval území v rámcích současného Bulharska a později byl přesídlen Peršanem Dáriem do Asie.
2. Vizia, Bizia, Viza, Vize, Vison (Vizya, Bισυα) byla hlavním městem národa Astitů v 5. stol. před n. l., podle odborníků, kteří se odvolávají na antického spisovatele Strabona. Tento trácký národ ovládal území na jihovýchodních svazích pohoří Strandža (na současné bulharské i turecké straně, podél stávající hranic od roku 1944), tomuto národu vládl dynasticky panovník Terej.
3. Gordion (Gordium) – bylo sídelním městem panovnického rodu Frýgů/Frýgijců. Sídlo dostalo jméno podle moudrého panovníka Gordia, o kterém se psalo v mnoha legendách. Frýgové pocházeli z Asie a po osídlení balkánských území ovládali prostor mezi řekou Belasica a o podél dolního toku řeky Struma.
4. Tile – na počátku 3. století před n. l. se ze střední Evropy na balkánská území zpět vrátili bojovní Keltové. Keltové zde vytvořili svůj státní útvar s hlavním městem Tile v oblasti východní Staré planiny. Tento státní útvar existoval do 20. let 3. století před n. l. Panství Keltů bylo zničeno mohutným povstáním podrobených Tráků.
5. Duasdava, Helis, v překladu „město vlků“ nebo „město slunce“ takto bylo nazýváno hlavní město Gétů. Království Gétů se nacházelo v dnešním severovýchodním Bulharsku. Jeho hlavní město se nacházelo v dnešní rezervaci „Sborjanovo“ nedaleko města Isperich. V časech 4. století př. n. l. se království Gétů prostíralo po obou stranách řeky Dunaje.
6. Jamvorina (Jamphorina) – v překladumísto s mnoha javorovými stromy“ tak se nazývalo hlavní město tráckého národa Médu/Médijců, jejichž území bylo v pohoří Pirin. Médové byli známí svou bojovností a tím, že z jejich národa pocházel porobený vojevůdce – později zajatý gladiátor Spartakus, jehož vzpoura rozklátila Římskou říši.
7. Perperikon, Perperek (Perpericon, Περπερικον) je místem dnes archeologického komplexu ve východních Rodopech, které stojí na místě megalitické svatyně před 8000 lety, na základech památek města z doby antiky a středověké pevnosti. Patřilo národů se jménem Satrové a město Perperikon bylo jejich posvátným skalním městem, hlavním městem, pevnostní s panovnickým palácem.
8. ? - název hlavního města národa Tribalů stále ještě nebylo vyjasněno. Samotné město bylo lokalizováno v oblasti místa Gradište, nachází se 1,5 km západně od města Vraca, v údolí řeky Leva (podle odborníka Dr. Narcise Torbova, který již sedm sezón se svým týmem provádí výzkum v této lokalitě).
9. Sevtopolis je dávné město, založené tráckým panovníkem Sevtem III., jehož hlavní město království Odrýsů je známé od roku 320 před n. l. Rozvaliny města byly nalezeny a prozkoumány v roce 1948 bulharskými archeology. V pozdějších letech bylo město zatopeno přehradou „Koprinka“ (nedaleko města Kazanlak a dnes leží na dně této přehrady.
10. ? – další nesmírné (na ploše 8 akrů) dynastické centrum panovníka Odrýsů, Amatoka bylo nalezeno na vrchu Kozi gramady uprostřed centrálního pohoří Sredna gora. Podle sdělení vedoucího průzkumných prací Ivana Christova. Jsou zde zachovány architektonické struktury (s vysokými stěnami 2,5 – 3 m a velkým množstvím staveb).

Pramen: 10te

 přeložil: N. Nikolov
Žádné komentáře:

Okomentovat