pondělí 26. února 2018

Víka dávných pokladů


Víka dávných pokladů
Opracované zlato, meče, záhady po předchůdcích Tráků na výstavě uspořádané v Národním archeologickém muzeu v Sofii

 Preslav Ganev 24. 10. 2017
http://www.ploshtadslaveikov.com/wp-content/uploads/2017/10/37179814123_9010a4af9a_z.jpg

Víka s různorodým určením - dno viditelně pro sekeru se symbolickým významem
Snímky: Emil Georgiev

Stotisíc lidí shlédlo tuto výstavu ve Vídni, dnes byla přenesena do Sofie – je zdvojnásobená a ještě nikdy nebyla ukázána v Bulharsku. Je zde více jak 600 exponátů, dokládacích procesy jednotné od Doby bronzové – éry mezi známou Nekropolí chalkolitu u Varny, kde bylo nalezeno nejstarší opracované zlato v Evropě a obdobím tráckých panovníků na územích Bulharska.
Národní archeologické muzeum představuje výstavu:
„Zlato a bronz. Kovy, technologie a kontakty na Východním Balkáně v Době bronzové“
Již není novinkou, že Balkán byl vždy křižovatkou různých kultur. Expozice zde, jasně ukazuje, jakou úlohu východní část poloostrova sehrávala, při mezi civilizační výměně idejí, technologií a surovin již v hluboké dávnosti.
http://www.ploshtadslaveikov.com/wp-content/uploads/2017/10/37868767772_5ba808155f_y.jpg


Rapíry na kterých je vidět při jejich zpracování jasně mykénský vliv … které jsou však nevhodné v reálné bitvě
Ve dvou sálech muzea jsou kombinovány nálezy s drahými kovy (poklady nálezů v Vlčitrnu a Brzice), předměty ze zlata, bronzu a keramiku z nekropole u Dabene, kolektivní nálezy Jankova a Zdravece, s artefakty, ukazujícími hodnotné informace o technologiích, technickém pokroku, kulturní výměně a obchodu z velkých vzdáleností, představené nálezy z místa Pobit kamen a Mogilice, zahrnující nesčetná kamenná víka pro odlévání různorodých bronzových předmětů – zbraní, žezla, nástroje, ozdoby …
http://www.ploshtadslaveikov.com/wp-content/uploads/2017/10/37868767772_5ba808155f_z.jpg

Meče středoevropského typu – s mnohem vyšším koeficientem užitečnosti v boji
Část výstavy je věnována zbraním. Ve dvou navazujících vitrínách jsou ukázány rapíry, kopí z poloviny 2. tisíciletí př. n. l., zhotovené v Mykénách nebo pod mykénským vlivem, a dále mnohem více používané zbraně z četných potyček Doby bronzové – meče a sekery středoevropského typu.  
http://www.ploshtadslaveikov.com/wp-content/uploads/2017/10/37179769463_f6c2c3f953_z.jpg

Hroty kopí nebo sekáče – odborníci jsou ve sporu o přesné funkci těchto zbraní
Výstava zdůrazňuje komplex nálezů, které znázorňují každodenní život, v okolí zlatonosného dolu Ada tepe a sídliště v jeho blízkosti – keramické nádoby, křemenné, kamenné a kovové sekery a nástroje, zlatá tavenina a zlatý korálek, svědčící o tavení a výrobě zlatých předmětů v dávné huti.
http://www.ploshtadslaveikov.com/wp-content/uploads/2017/10/37189900674_6f0ec509b6_z.jpg

Veliký zájem budí nálezy Vlčitrského pokladu – 13 záhadných předmětů, jejichž původ je ze tří různých zdrojů a rozdílnou chronologií. Jednou z tezí je, že je shromáždil zámožný majitel, nebo jsou hromaděny několika pokoleními daného rodu v průběhu staletí? Odborníci pouze sbírají fakta, avšak zůstávají zde různé hypotézy. Například k čemu sloužila podivná třídílná nádoba? Jednalo se snad o používanou ozdobu, kde jsou jemná zlatá víka, a na jednom z nich je umístěn jantar?
http://www.ploshtadslaveikov.com/wp-content/uploads/2017/10/37851188786_04028c651c_z.jpg

Na třech monitorech v jednom ze sálů jsou ukazovány události této epochy a komentovány konkrétní nálezy. První z krátkých filmů, které je možné vidět již u vchodu je věnován úvodu do celé epochy; dále je ukázána část dějin nálezů Ada tepe a je nakonec věnována pozornost úloze metalurgie a lití kovů v té době – jinak řečeno, jak se vyjádřil Doc. Dr. Christo Popov, proč jsou tak zajímavé tyto tak podivně vytesané kameny.
http://www.ploshtadslaveikov.com/wp-content/uploads/2017/10/37899190061_cf8b0346ef_z.jpg

Pět měděných slitků o váze mezi 25 až 30 kilogramy, Bulharsko je zemí, kde se i nadále nacházejí právě takové – je jich dokonce více než v Řecku
http://www.ploshtadslaveikov.com/wp-content/uploads/2017/10/37642541820_777fc2cbe7_z.jpg

Exponát z pokladu Vlčitrnského
http://www.ploshtadslaveikov.com/wp-content/uploads/2017/10/gg.jpg

K čemu sloužila tato složitá nádoba je otázkou do dnes?
http://www.ploshtadslaveikov.com/wp-content/uploads/2017/10/37642621500_ba6194c0a2_z.jpghttp://www.ploshtadslaveikov.com/wp-content/uploads/2017/10/37642623500_cdcf69a309_z.jpg

Nádoba o váze 4,4 kilogramy – zlatý kantaros je nejpodivnějším předmětem pokladu
Kurátory výstavy jsou Doc. Dr. Christo Popov, zástupce ředitele Národního archeologického muzea při BAV (Bulharská akademie věd), Doc. Dr. Stefan Alexandrov, Sekce trákijské archeologie, Dr. Jana Dimitrova, oddělení Expozic a Krstju Čukaleva, oddělení Fondů
http://www.ploshtadslaveikov.com/wp-content/uploads/2017/10/37642625010_612e511543_z.jpg

Výstava „Zlato a bronz“ je otevřena od 25. 10. 2017 do 28. 02. 2018 v Sofii
Přeložil N. Nikolov 27. 02. 2018

Žádné komentáře:

Okomentovat