neděle 31. července 2016

Jeden dávný trácký příběh

Jeden dávný trácký příběh


Byla jednou jedna civilizace, která položila základy tohoto světa, dějiny této civilizace jí však byli odcizeny…

Dnes o tom budeme vyprávět malý příběh, dříve než začneme, je zde několik vysvětlivek.

Zde je uvedena tabulka z města Pylos, známá také jako Tripod tablet, číslo: 641 z roku 1952, přeložená Michaelem Ventrisem. Byl to představitel mykénského lineárního písma B. Zde na tabulce, jsou však zjevné znaky lineárního písma A takzvaného ve frýgijské abecedě mízíjské písmeno Г (dodnes používané psané г) a určené znaky, které jsme již viděli v jiných epigrafických památkách.

13884343_1252718581434460_1926251396_n

K pořečtění lineárních písemných znaků docházelo až v dobách 1200 – 1000 př. n. l., kdy na Balkán přichází čtyři řecké národy a ozbrojené hordy Danajské, základy písemných znaků jsou však zachovány. Navíc je důležitým fakt, který se vždy opomíjí sdělit.

Samotný Michael Ventris zpočátku prohlašuje, že lineární písma nemají nic společného s řečtinou nebo předřeckým jazykem, později změnil názor, protože i on je pouhým nadšencem (stejně jako my), zjevně pod vlivem Johna Chaduika se kterým pracuje.

Navarin (řecky Πύλος) je dávné město v Mesenia, někdejší rezidenci krále Nestora. Je to vidět z pozůstatků velkého paláce mykénského Řecka z doby 1700-1200 let př. n. l. (podle Wikipedie).

Podle názoru archeologů, Mykéňané používali již postavené a opuštěné paláce Mínojců, (kteří po mocném výbuchu kráteru na Santorini opustili tuto oblast), pouze lehce kosmeticky poopravili stavby, my v současnosti je tak považujeme za pokračovatele krétsko-minojské kultury, protože jsou blízké způsobem života a tradicemi.

Dnešní překlad nás vrácí v čase po potopě na Černém moři (přesné datování nemáme), odhalíme však jinou skutečnost.

Začínáme tráckým textem:

"Lidio vo Sordo io ii duli sok Ilis osil oti vo daki duli soli.
Ichia vo Tir oki sili Ilo.
Oi midio, iodi oi ii Lido, dii iz Kotis iodi.
Ich duli Sidik iodi Tiliz, oti uro ichi iroi yo, oi oki ich likim ii.
Ii oti Ilio, ich oa vo Ostia, ich vo odi Kizilo, ich asti.

Ti ii soki su ik 6 atii zoti sitis oi la ti vo.
Ii atti acho soko sos.    
Is 6 atii vo Ilis ti ao, iodi kati vo.
Oa ii sol dii oi po.
Ich oka vor ra soki sos. Ii 6 atuio iz ilii.
Ti iodi osios is sitaa acho soki sos. 6 atii vo dulo ichoi, aka ti oi Ilis iodi soki sos.
Oki 6 atii vo, odo acho dii ti iodi oki ik".

13874802_1252718661434452_2103502375_n


Soudový text:

„Strom života (rodu) lýdijského rodu a domu (chrámu Sordo (Sardi, viz mapa) pochází z Ilisu – je jeho větví a rozvětvený civilizovaný rod, vyšlí z vidění (poznání) z Tyru, ze sídliště Ilu. Otec Mýdie přišel do Lida, přichází od Kotise, otce Sidytů.

Otec Tiliz, otec království je i velkým hrdinou, který vyšel s otevřeným zrakem z Lýkijského domu, rodu (chrámu poznání).

13816745_1252719124767739_183340660_n

Pochází Ilia – otec vašeho stromu z Ostie, ze stromu otce Kizida pochází. Hvězdou domu obdařeni a pokračovali, pili v domě vašeho Boha Sititů.

Přísahu uzavřeli u svého stromu (jeho kořenů) a myra (poznání).

Z vašeho domu se rozmnožili a vydali se pokračovat bohatství (poznání) roznášet.

Pochopte váš strom života (původ vašeho rodu)!

Z vašeho domu vzešli, rozptýlili se vašemu slovu věřit.

Ze stromu světla pochází.

Vydalo se jich 6 od pramene myra (poznání).

Otec jim svěřil úkol rozsévat bohatství (poznání) Sitům – pokračovat a rozšiřovat! V očích (poznání) šestice otců od viděného bohatství přicházejí!

Obdrželi vidění (poznání) od otců!“

A jak jsme již mnohokrát říkali, že poznání bylo pro vybrané a bylo mysticky předloženo, museli jsme nalézt spojení, ze kterých šesti otců se ve svém poznání opíráme.

Pomohlo nám to, že v Bibli a historických pramenech se sděluje, že město Tir nebo Tiras sjednotilo (po potopě) trácký národ (Josef Flavius) – „ Noemovo potomci, dali jména národům – Tiras – Tirasové, však Řekové je nazývali Trákové“, Isidor Sevilský, Etimologiq (9,2-31) ”Tiras ex quo Thraces, quorom non satis immutatum vocabulum est quasi Tiraces”) a cestou prosté logiky, že v Bibli je zapsán strom původu Noémova rodu jsme určili šestici otců – synů Jafeta, vnuků biblického proroka Noého, kteří dali jména národům:

Synové Jafeta, vnuci Noého=jón – moře:
1.     Gorem
2.     Magog(a)
3.     Javan
4.     Tuval
5.     Tiras
6.     Mosoch

Ne na prázdno, protože v jejich jmenech se kryje poslání …

Poselství:
REM GO GA MAGO JAVAN UT VAL TI RA SOM SOCH

Překlad:
MUŽOVÉ TAKTO NAZVANÍ MAGICKÝM SLOVEM BOHA A DANO JIM VIDĚNÍ, DANÉ SVĚTLEM, SLUCHEM A NÁPOJEM.

autoři: Reneta Džunova a Mila Salachpřeložil: N. Nikolov 31. 07. 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat