úterý 9. února 2016

Bulhaři v Itálii

Bulhaři v Itálii
23. 01. 2016
Více jak 5 – 6 milionů Bulharů žije dnes v Itálii od doby svého vojevůdce Alceka ze 7. století. Jeden z nich – mladý operní pěvec Stefano Tandzile – navštívil Bulharsko
belkanto
Hlas Bulharska (rozhlasové vysílání)
Na podzim loňského roku dostalo bulharské publikum unikátní možnost prožít emoci, nazvanou „Belkanto – dědictví Luciana Pavarotiho“. Nejkrásnější mladé hlasy Itálie navštívili 6 bulharských měst. Jednalo se o operní pěvce Stefana Tandzile, Andrea Zaupa, Dezire Capaldo a Sary Kapelinimadžore. Jednou ze zajímavostí této návštěvy bylo, že jeden ze čtveřice Stefano Tandzilo se přiznal, že jeho předkové se považovali za Bulhary.
O co jde v tomto případě? Jedná se pravděpodobně o soudobé potomky Alcekových Bulharů, kteří se usídlili v severní části Apeninského poloostrova (již v 7. století – pozn. překladatele). Italský historik Vincenzo D´Amico již roku 1943 sděloval, že na Apeninách je více jak 700 osídlení založených Prabulhary, které je v podstatě třeba nazývat dávnými Bulhary. Podle tohoto historika bylo ve druhé polovině minulého století v Itálii přibližně 3 miliony jejich potomků. V své knize „Protobulhaři v Itálii“ se odvolává na řadu starších dokumentů, dokládajících přítomnost Bulharů na Apeninách v průběhu řady století.
Podle italského historika to jsou právě Bulhaři, kteří poprvé přinesli a začali v Itálii pěstovat rýži. Ti také přinesli do té doby neznámé na poloostrově zemědělské postupy. Znamená to zároveň, že Bulhaři v dobách svého příchodu do Itálie nebyli jen kočovným národem ale také mimořádnými hospodáři v dobách mírových. Mnoho bulharských obyčejů se zachovalo z dob pohanských a je možné s nimi setkat v některých oblastech Itálie. Jedná se o tradice lazarování a nestinarstvo známé ze samotného Bulharska. V Itálii se s těmito obyčeji setkat v provinciích Molize a Abruci. V oblasti San Andrea di Konca, Avelina a dodnes poslední sobota měsíce května je věnována dívčím tancům, lazarkám (čarodějnicím).
Vincenzo D´Amico dochází k závěru, že v polovině 20. století se dá v severní Itálii spočítat 700 osídlených míst, malých i velkých s obyvatelstvem bulharského původu. Historik spočítal, že v té době tam žilo přibližně 1 400 000 lidí. Pokud vezmeme v úvahu i jejich další rozmístění do dalších oblastí číslo stoupá k 3 000 000. Tyto výpočty byly spočítány před 75 lety. V průběhu tří pokolení můžeme přijmout, že v současnosti žije v Itálii mezi 5 – 6 miliony původních Bulharů.   

Horské městečko v Itálii nese jméno Bulgheria

3. dubna 2015
http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=36502

http://cdn.kmeta.bg/images/def/0,166,357,200.80998987513/700x/images/2014/12/15/548edc890f8ec.jpg

V jižní Itálii se nachází malé horské městečko, které více jak 15 století nese jméno Bulgaria (a vrchol pohoří Monte Bulgheria). Městečko se nachází v provincii Salerno v jižní Itálii.

Bulharská hora se tyčí několik kilometrů od Středozemního moře. Její jméno se odkazuje na bulharské osídlení, které sem přišlo na tato území před více jak 15 stoletími. V podhůří stejnojmenného pohoří se nachází i městečko Celle di Bulgheria (Bulharské sídliště), jehož jméno se odvozuje od samotné hory.

Pohoří Bulgheria vypadá jako veliký ležící lev se zrakem otočeným na východ. Obyvatelé níže položených obcí v podhůří se domnívají, že lev na hoře je jejich ochráncem.

Samotné městečko je velmi malé a má asi 2000 stálých obyvatel. Mezi jeho památkami jsou – staré kamenné náměstí Palazzo De Luca a kostel, zasvěcený Madonna della Neve (Madoně ze sněhu) a mramorovým oltářem z roku 1700, který září jasnými barvami – bílou, červenou, oranžovou, modrou a tmavě zelenou.

Přeložil N. Nikolov 9. 02. 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat